Sobota 8.4.

Svätá a veľká sobota


Posledný deň Veľkého pôstu
Svätý a veľký týždeň