Nedeľa 19.06.

Nedeľa 2. týždňa po Päťdesiatnici

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat