Piatok 24.06.

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána