Nedeľa 26.06.

Nedeľa 3. týždňa po Päťdesiatnici

Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna