Sobota 02.07.

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách