Štvrtok 16.06.

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup