Streda 15.06.

Svätý prorok Amos

Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter