Štvrtok 26.05.

Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista