Streda 25.05.

Ukončuje sa sviatok Paschy

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána