Pondelok 23.05.

Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup