Ornament

1. antifóna Tlieskajte rukami, všetky národy, – jasajte Bohu hlasom radostným. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás. Lebo Pán je najvyšší a hrozný, – nad celou zemou veľký Kráľ. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás. Podmaňuje nám národy – a pohanov nám kladie pod nohy. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás. Za jasotu vystupuje Boh, – Pán vystupuje za hlaholu poľnice. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

2. antifóna Veľký je Pán a hoden každej chvály – v meste nášho Boha. Spas nás, Synu Boží, čo si slávne vstúpil na nebesia, tebe spievame: Aleluja. Vrch Sion, tajomný príbytok, – je mestom veľkého Kráľa. Spas nás, Synu Boží, čo si slávne vstúpil na nebesia, tebe spievame: Aleluja. Boh sa preslávil v jeho palácoch – ako istá ochrana. Spas nás, Synu Boží, čo si slávne vstúpil na nebesia, tebe spievame: Aleluja. Lebo, hľa, králi sa spolčili – a utvorili jeden šík. Spas nás, Synu Boží, čo si slávne vstúpil na nebesia, tebe spievame: Aleluja.

3. antifóna Čujte, všetky národy, – počúvajte všetci obyvatelia zeme. Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies: Vy všetci, prostí aj vznešení, – všetci vospolok, bohatí aj chudobní. Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies: Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné. Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies:

Vchod Za jasotu vystupuje Boh, – Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

Tropár, 4. hlas Kriste Bože, slávne si vstúpil do nebies – a naplnil si radosťou svojich učeníkov, – lebo ako svoj požehnaný dar – prisľúbil si im Svätého Ducha. – Veď ty si Syn Boží – a Vykupiteľ sveta.

Kondák, 6. hlas Splnil si svoje poslanie na zemi – a zjednotil si ľudí s nebešťanmi, Kriste. – Slávne si vystúpil na nebesá. – Ale nás si neopustil. – Ostal si s nami, čo ťa milujeme, ako si sľúbil: – „Ja som s vami! Kto teda proti vám!?“

Prokimen, 7. hlas Bože, vznes sa nad nebesá. – A tvoja sláva nech sa skveje po celej zemi. Verš: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce; budem ti spievať a hrať.

Aleluja, 2. hlas Verš: Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice. Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, Krista, Darcu života, – ktorý sa vzniesol od zeme k nebesiam.

Irmos, 5. hlas Matka Božia, – ty si vyvýšená nad všetko pomyslenie. – Ty si v čase zázračne porodila večného Boha. – My veriaci, ťa jednomyseľne oslavujeme.

Pričasten Za jasotu vystupuje Boh, – Pán vystupuje za hlaholu poľnice. Aleluja.

Namiesto Videli sme svetlo pravé: Nech sa naplnia ústa naše: a Nech je požehnané Pánovo meno: sa berie Prokimen sviatku až do zakončenia sviatku.

Ornament