Pondelok 09.05.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor