Nedeľa 08.05.

Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom

Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic