Štvrtok 12.05.

Poprazdenstvo Polovice Päťdesiatnice (do 17. mája vrátane)

Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha