Nedeľa 15.05.

Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca