Streda 18.05.

Ukončuje sa sviatok Polovice Päťdesiatnice

Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci