Ornament

Tropár, 4. hlas Pane, tvoj mučeník Panteleimón, – za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy – od teba, nášho Boha, – lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi – a zničil zlobu diablovu. – Na jeho príhovor spas naše duše.

Kondák, 2. hlas Prišiel si ako jasná hviezda, – ako neklamné znamenie. – Zvestoval si svetu Krista, Slnko pravdy. – Svojou žiarou, mučeník Panteleimón, – rozptýlil si temnotu lží, – nám si priniesol svetlo – a ustavične sa za nás prihováraš.

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 7. hlas Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho. Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Aleluja, 4. hlas Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Pričasten Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament