Piatok 27.01.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho