Piatok 23.09.

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána