Streda 28.09.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

Svätý Václav, český knieža. Zbor prepodobných
pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona