Pondelok 16.08.

Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola

Poprazdenstvo Zosnutia (do 22. augusta vrátane).
Svätý mučeník Diomédes