Nedeľa 15.08.

Nedeľa 12. týždňa po Päťdesiatnici

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny