Nedeľa 08.08.

Nedeľa 11. týždňa po Päťdesiatnici

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup