Ornament Žalm 143

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, * čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať.

On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, * on je moje útočište a môj osloboditeľ,

on je moja záštita, na ktorú sa spolieham; * on mi podrobuje môj ľud.

Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš, * a syn človeka, že myslíš na neho?

Preludu sa človek podobá, * jeho dni sú ako letiaci tieň.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich; * dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.

Zablýskaj bleskom a rozpráš nepriateľov, * vypusť šípy a vydes ich.

Vystri ruku z výsosti; * vytrhni ma a vysloboď z prívalov, z rúk cudzincov;

ich ústa luhajú * a ich pravica je krivoprísažná.

Bože, novú pieseň ti zaspievam; * zahrám ti na desaťstrunovej citare.

Ty pomáhaš kráľom, * ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.

Vytrhni ma a vysloboď z rúk cudzincov. * Ich ústa luhajú, ich pravica je krivoprísažná.

Naši synovia nech sú ako mládniky, * čo vyrastajú v mladistvej sile.

Naše dcéry nech sú sťa stĺpy nárožné, * kresané ako kvádre chrámové.

Naše sýpky nech sú plné, * nech je v nich hojnosť všetkých plodov.

Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce * na našich nivách; náš statok nech je vypasený.

Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva, * ani náreku na našich uliciach.

Blažený ľud, ktorému sa tak vodí; * blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.

Ornament Žalm 144

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, * a tvoje meno velebiť navždy a naveky.

Budem ťa velebiť každý deň * a tvoje meno chváliť navždy a naveky.

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, * tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov * a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby * a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných * a rozprávajú o tvojej veľkosti.

Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti * a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a veľmi láskavý.

Dobrý je Pán ku každému * a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * a o tvojej moci nech hovoria;

nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky * i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Pán podopiera všetkých, čo klesajú, * a dvíha všetkých skľúčených.

Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba * a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

Otváraš svoju ruku * a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, * všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

Vyplní želanie bohabojných, * vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.

Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, * a ničí všetkých hriešnikov.

Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu * a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 145

Chváľ, duša moja, Pána; * celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

Nespoliehajte sa na kniežatá * ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu.

Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; * v ten deň padnú ich plány.

Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, * kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.

On stvoril nebo i zem, * more a všetko, čo je v ňom.

On zachováva vernosť naveky, * utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb.

Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, * Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých.

Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, * ale hatí cesty hriešnikov.

Pán bude kraľovať naveky; * tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.

Ornament Žalm 146

Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, * lebo je milé hlásať jeho slávu.

Pán stavia Jeruzalem * a zhromažďuje roztratených Izraelitov.

Uzdravuje skľúčených srdcom * a obväzuje ich rany.

On pozná počet hviezd * a každú volá po mene.

Veľký je náš Pán a veľmi mocný, * jeho múdrosť je nesmierna.

Tichých sa Pán ujíma, * ale hriešnikov ponižuje až po zem.

Prespevujte Pánovi piesne oslavné, * na citare hrajte nášmu Bohu.

On zaťahuje nebo oblakmi * a zemi pripravuje dážď.

Na vrchoch dáva pučať tráve * aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.

Potravu dáva ťažnému dobytku * i mladým havranom, čo k nemu krákajú.

V sile koňa nemá potechu * ani záľubu v mužovi svalnatom.

Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, * a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.

Ornament Žalm 147

Chváľ, Jeruzalem, Pána, * oslavuj, Sion, svojho Boha.

Lebo upevnil závory tvojich brán * a požehnal tvojich synov v tebe.

Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, * sýti ťa najlepšou pšenicou.

Svoj rozkaz na zem zosiela, * rýchlo sa šíri jeho slovo.

Sneh dáva ako vlnu, * rozsýpa srieň ako popol.

Kamenec spúšťa ako omrvinky; * ktože vydrží v jeho mraze?

Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo; * keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia.

On svoje slovo zvestuje Jakubovi, * svoje zákony a prikázania Izraelovi.

Neurobil tak iným národom, * nezjavil im svoje zámery.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 148

Chváľte Pána z nebies, * chváľte ho na výsostiach.

Chváľte ho, všetci jeho anjeli; * chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;

chváľte ho, slnko a mesiac; * chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;

chváľte ho, nebies nebesia * a všetky vody nad oblohou.

Nech chvália meno Pánovo, * lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

Založil ich navždy a naveky; * vydal zákon, ktorý nepominie.

Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: * obludy morské a všetky hlbiny,

oheň, kamenec, sneh a dym, * víchrica, čo jeho slovo poslúcha,

vrchy a všetky pahorky, * ovocné stromy a všetky cédre,

divá zver a všetok dobytok, * plazy a okrídlené vtáctvo.

Králi zeme a všetky národy, * kniežatá a všetci zemskí sudcovia,

mládenci a panny, * starci a junáci

nech chvália meno Pánovo, * lebo iba jeho meno je vznešené.

Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia * a svojmu ľudu dáva veľkú moc.

Je chválou všetkým svojim svätým, * synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.

Ornament Žalm 149

Spievajte Pánovi pieseň novú; * jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.

Nech oslavujú jeho meno tancom, * nech mu hrajú na bubne a na citare.

Lebo Pán miluje svoj ľud * a tichých venčí víťazstvom.

Nech svätí jasajú v sláve, * nech sa veselia na svojich lôžkach.

Oslavu Boha nech majú na perách * a v rukách meč dvojsečný,

aby sa pomstili na pohanoch * a potrestali národy,

aby ich kráľom nasadili putá * a ich veľmožom železné okovy a aby ich súdili podľa písaného práva. * všetkým jeho verným to bude na slávu

Ornament Žalm 150

Chváľte Pána v jeho svätyni, * chváľte ho na jeho vznešenej oblohe!

Chváľte ho za jeho činy mohutné, * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť!

Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou!

Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou!

Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, * chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament