Ornament Žalm 24

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, * tebe dôverujem, Bože môj:

Nech nie som zahanbený * a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

Veď nik, čo dúfa v teba, * nebude zahanbený.

Ale nech sú zahanbení tí, * čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde * a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie * a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, * ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý.

Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom.

Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách.

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, * čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

Pre tvoje meno, Pane, * odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? * Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša * a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

Pán bude dôverným priateľom tým, * čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu.

Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, * veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.

Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, * lebo som sám a úbohý.

Uľav mi v úzkosti srdca * a vytrhni ma z mojich tiesní.

Pozri na moju pokoru a na moje trápenie * a odpusť mi všetky priestupky.

Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli * a nenávidia ma ukrutne.

Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; * nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.

Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, * veď sa pridŕžam teba.

Bože, vysloboď Izraela * zo všetkých jeho súžení.

Ornament Žalm 25

Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti * a v tebe mám nezlomnú dôveru.

Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, * ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.

Pred očami mám tvoju dobrotu * a konám podľa tvojej pravdy.

Nevysedávam s daromníkmi * a s pokrytcami sa neschádzam.

Nenávidím spoločnosť zlosynov * a s bezbožnými si nesadnem.

V nevinnosti si ruky umývam * a kráčam okolo tvojho oltára, Pane,

aby som ťa mohol verejne chváliť * a rozprávať o všetkých tvojich, skutkoch zázračných.

Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, * a miesto, kde je stánok tvojej slávy.

Nezatrať moju dušu s hriešnikmi * a môj život s ľuďmi krvilačnými.

Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, * ich pravica je plná úplatkov.

Ale ja kráčam v nevinnosti, * vykúp ma a buď mi milostivý.

Moja noha stojí na rovnej ceste; * v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

Ornament Žalm 26

Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť?

Pán je ochranca môjho života, * pred kým sa mám strachovať?

Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, * vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú.

Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. * Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.

O jedno prosím Pána a za tým túžim, * aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života,

aby som pociťoval nehu Pánovu * a obdivoval jeho chrám.

A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, * ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu.

A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, * čo ma obkľučujú.

V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, * budem spievať a hrať Pánovi.

Čuj, Pane, hlas môjho volania, * zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.

V srdci mi znejú tvoje slová: “Hľadajte moju tvár!” * Pane, ja hľadám tvoju tvár.

Neodvracaj svoju tvár odo mňa, * neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.

Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, * ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.

Hoci by ma opustili otec aj mať, * Pán sa ma predsa ujme.

Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, * lebo mám mnoho nepriateľov.

Nevydávaj ma zvoli utláčateľov, * veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove * v krajine žijúcich.

Očakávaj Pána a buď statočný; * srdce maj silné a drž sa Pána.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 27

Pane, k tebe volám; * Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý,

aby som sa pre tvoje mlčanie * nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti.

Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe * a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu.

Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi * alebo s tými, čo páchajú zlo,

čo blížnym hovoria o pokoji, * ale ich srdce je plné zloby.

Nadeľ im podľa ich skutkov * a podľa ničomnosti ich výmyslov.

Odplať im podľa diela ich rúk, * odmeň ich podľa zásluhy.

Pretože si nevšímajú skutky Pánove a dielo jeho rúk, * zničí ich a nepostaví už viac.

Nech je velebený Pán, * že vyslyšal moju úpenlivú prosbu;

Pán je moja pomoc a môj ochranca. * V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; * zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem.

Pán je sila svojho ľudu * a útočište spásy pre svojho pomazaného.

Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov * a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.

Ornament Žalm 28

Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, * vzdávajte Pánovi slávu a moc.

Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, * v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.

Hlas Pánov nad vodami; * zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami!

Hlas Pánov taký mohutný! * Hlas Pánov taký veľkolepý!

Hlas Pánov láme cédre * aj libanonské cédre láme Pán.

Libanon rozkýva do tanca ako teliatko * a Sarion ako byvolča.

Hlas Pánov metá blesky ohnivé, * hlas Pánov púšťou otriasa, Pán otriasa púšťou Kádeš.

Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc, obnažuje húštiny. * A v jeho chráme všetci volajú: Sláva!

Pán tróni nad záplavami vôd, * Pán bude tróniť ako večný kráľ.

Pán dá silu svojmu ľudu, * Pán požehná svoj ľud pokojom.

Ornament Žalm 29

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil * a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

Pane, Bože môj, * k tebe som volal a ty si ma uzdravil.

Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, * navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.

Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, * vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, * ale celý život jeho láskavosť.

Podvečer je nám hosťom plač * a radosť nad ránom.

Keď som bol v bezpečí, povedal som si: * “Už nikdy sa nezakolíšem:”

Pane, vo svojej priazni si ma obdaril * mocou a cťou.

Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, * hneď sa ma zmocnil strach.

K tebe, Pane, volám, * svojho Boha prosím o milosť.

Aký úžitok by bol z mojej krvi, * keby som v zemi skazu vzal?

A či ťa prach môže velebiť * alebo hlásať tvoju vernosť?

Čuj, Pane a zmiluj sa nado mnou; * Pane, buď mi na pomoci.

Môj nárek si obrátil na tanec, * roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal,

aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. * Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 30

Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky; * vysloboď ma, veď si spravodlivý.

Nakloň ku mne svoj sluch, * ponáhľaj sa a zachráň ma.

Buď mi skalou útočišťa, * opevneným hradom mojej spásy.

Veď ty si moja sila a moje útočište, * pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, * lebo ty si moja sila.

Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; * ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.

Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly; * ale ja dúfam v Pána.

Plesám a teším sa, že si milosrdný, * lebo si zhliadol na moju poníženosť.

Spoznal si tieseň mojej duše a nevydal si ma do rúk nepriateľa: * moje nohy si postavil na šíre priestranstvo.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení; * od zármutku mi chabne oko, duša i vnútro moje.

Život sa mi v strastiach míňa * a roky v nárekoch.

Biedny som a slabnem * a chradnú mi kosti.

Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú, * susedom som na posmech a svojim známym som postrachom.

Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. * Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy, som sťa odhodená nádoba.

Veru čujem, ako ma mnohí hania: * hrôza zo všetkých strán.

Spolčujú sa proti mne * a radia sa o tom, ako ma zabiť.

Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím: * „Ty si môj Boh, V tvojich rukách je môj osud.“

Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov * a prenasledovateľov. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom * a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.

Pane, nech nie som zahanbený, veď vzývam teba; * nech sa hanbia bezbožní a nech zmĺknu v podsvetí.

Nech onemejú pery úlisné, * ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti v pýche a v pohŕdaní.

Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, * a vyhradil si ju bohabojným.

Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, * pred zrakom ľudí.

Záclonou svojej tváre ich kryješ * pred zúrivosťou ľudu.

V stánku ich chrániš * pred svárlivými jazykmi.

Pane, buď zvelebený, * že si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste.

Už som si v strachu hovoril: * „Odvrhnutý som spred tvojich očí.“

No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, * keď som volal k tebe.

Milujte Pána, * všetci jeho svätí.

Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, * čo si počínajú pyšne.

Vzmužte sa a majte srdce statočné, * vy všetci, čo dúfate v Pána.

Ornament Žalm 31

Blažený, komu sa odpustila neprávosť * a je oslobodený od hriechu.

Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta * a v ktorého mysli niet podvodu.

Pretože som mlčal, chradli mi kosti * a celý deň som nariekal.

Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka * a ako v letných páľavách vysychala mi sila.

Vyznal som sa ti zo svojho hriechu * a nezatajil som svoj priestupok.

Povedal som si: “Vyznám Pánovi svoju neprávosť.” * A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne. * A záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia.

Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením * zahrnieš ma radosťou zo spásy.

Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; * poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

Nebuďte ako žrebce či mulice, * ktoré nemajú rozum.

Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, * nepodídu k tebe.

Bezbožného stíhajú mnohé strasti; * no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo.

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, * jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament