Ornament Ornament

Kňaz: Požehnaný Boh náš [v každom čase,] teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov, zmiluj sa nad nami.)

Ľud: Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu.

Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,

aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde.

Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať.

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ.

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh.

Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny.

Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia.

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Veď ty nemáš záľubu v obete * ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema.

Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Žalm 118

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, * čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy * a celým srdcom ho vyhľadávajú.

To sú tí, čo nepáchajú neprávosť * a idú jeho cestami.

Ty si dal príkazy, * aby sa verne plnili.

Kiež by ma moje cesty viedli tak, * že by som zachovával tvoje ustanovenia.

Veru, nebudem zahanbený, * keď budem dodržiavať všetky tvoje príkazy.

S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, * že som poznal tvoje spravodlivé výroky.

Tvoje ustanovenia chcem zachovať, * len ty ma nikdy neopusť.

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? * Tak, že bude zachovávať tvoje slová.

Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; * nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.

V srdci si uchovávam tvoje výroky, * aby som proti tebe nezhrešil.

Pane, ty si velebený; * nauč ma svoje ustanovenia.

Svojimi perami * vypočítavam všetky výroky tvojich úst.

Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť * ako zo všetkého bohatstva.

Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch, * rozjímať o tvojich cestách.

V tvojich ustanoveniach mám záľubu, * na tvoje slová nechcem zabúdať.

Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť, * a tvoje slová zachovám.

Otvor mi oči, * aby som pozoroval divy tvojho zákona.

Hoci som na zemi iba hosť, * neskrývaj predo mnou svoje predpisy.

Túžbou za tvojimi výrokmi sa mi duša umára, * umára jednostaj.

Pyšných zahriakuješ * a tí, čo bočia od tvojich príkazov, sú prekliati.

Oddiaľ odo mňa hanbu a potupu, * lebo ja dodržiavam tvoje ustanovenia.

Hoci mocnári zasadajú a radia sa proti mne, * tvoj sluha rozjíma o tvojich predpisoch.

Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou * a tvoje príkazy radcami.

Uviazol som v prachu, * oživ ma podľa svojho slova.

Tebe som vyjavil svoje cesty a ty si ma vypočul; * pouč ma o svojich prikázaniach.

Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, * a budem rozjímať o tvojich obdivuhodných skutkoch.

Od zármutku je moja duša plná sĺz; * pozdvihni ma podľa svojho slova.

Odvráť ma od cesty lži * a milostivo mi daj svoj zákon.

Cestu pravdy som si vyvolil, * tvoje slová mám stále pred sebou.

Prilipol som, Pane, k tvojim príkazom; * nezahanbi ma.

Pobežím po ceste tvojich príkazov, * lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.

Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní * a ja vždy pôjdem po nej.

Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám, * a celým srdcom sa ho budem pridŕžať.

Priveď ma na chodník svojich príkazov, * lebo som si ho obľúbil.

Nakloň mi srdce k svojej náuke, * a nie k chamtivosti.

Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; * na tvojej ceste dopraj mi života.

Svojmu sluhovi splň svoj sľub, * čo vedie k bázni pred tebou.

Odvráť odo mňa potupu, ktorej som vystavený; * veď tvoja náuka je radostná.

Hľa, túžim za tvojimi príkazmi; * nuž oživ ma vo svojej spravodlivosti.

Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie, * tvoja pomoc, ktorú si mi prisľúbil.

Potom odpoviem tým, čo ma potupujú, * že dôverujem tvojim slovám.

Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst, * veľmi dôverujem tvojim výrokom.

Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať, * na večné veky.

Tak budem kráčať bezpečnou cestou, * lebo dbám na tvoje príkazy.

O tvojej náuke budem svedčiť pred kráľmi * a nebudem sa hanbiť.

Budem sa tešiť z tvojich predpisov, * lebo som si ich obľúbil.

Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil; * a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch.

Pamätaj na slovo, čo si dal svojmu služobníkovi; * lebo ním si mi dal nádej.

To ma utešuje v ponížení, * že mi tvoje slovo vracia život.

Pyšní sa mi vysmievajú náramne, * ale ja sa neodchyľujem od tvojho zákona.

Mám v pamäti tvoje pradávne rozhodnutia, Pane, * a to je mi potechou.

Ovláda ma rozhorčenie voči hriešnikom, * čo zrádzajú tvoj zákon.

Tvoje ustanovenia sa mi stali piesňou * na mieste môjho putovania.

Na tvoje meno, Pane, v noci spomínam * a chcem dodržať tvoj zákon.

To je môj údel; * zachovať tvoje príkazy.

Pane, ty si moje všetko; * povedal som: Budem zachovávať tvoje slová.

Celým srdcom ťa prosím; * zmiluj sa nado mnou, ako si prisľúbil.

O svojich cestách rozmýšľam * a svoje kročaje riadim podľa tvojej náuky.

Ponáhľam sa a neváham * zachovávať tvoje prikázania.

Dostal som sa do osídel hriešnikov, * no predsa som nezabudol na tvoj zákon.

Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa * za tvoje spravodlivé výroky.

Pridávam sa ku všetkým tvojim ctiteľom, * k tým, čo zachovávajú tvoje príkazy.

Pane, zem je plná tvojej milosti; * nauč ma tvojim ustanoveniam.

Pane, svojmu služobníkovi si preukázal dobro, * ako si prisľúbil.

Nauč ma dobrotivosti, múdrosti a poznaniu, * veď verím tvojej náuke.

Pred svojím pokorením som blúdil, * no teraz už dbám na tvoje výroky.

Dobrotivý si a preukazuješ dobrodenia, * daj mi poznať tvoju spravodlivosť.

Pyšní vymýšľajú proti mne klamstvá, * no ja z celého srdca zachovávam tvoje príkazy.

Ich srdce stučnelo a otupelo, * ja však mám radosť v tvojom zákone.

Že som bol pokorený, dobre mi, * aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil.

Lepší je pre mňa zákon tvojich úst * ako tisícky v zlate a striebre.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. * Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku.

Uzrú ma bohabojní a budú sa tešiť, * že veľmi dôverujem tvojim slovám.

Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky * a že si ma právom pokoril.

Buď ku mne milosrdný a poteš ma, * ako si prisľúbil svojmu služobníkovi.

Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť, * lebo tvoj zákon je mojím potešením.

Nech sú zahanbení pyšní, čo ma úskočne sužujú, * ja však neprestanem rozjímať o tvojich príkazoch.

Nech sa pridajú ku mne tí, čo sa ťa boja * a čo poznajú tvoju náuku.

Nech sa mi srdce nepoškvrní priestupkom proti tvojim príkazom, * aby som sa hanbiť nemusel.

Duša mi omdlieva túžbou za tvojou spásou * a tvojim slovám veľmi dôverujem.

Oči mi slabnú túžbou za tvojím výrokom * a hovoria: „Kedy ma potešíš?”

Hoci som ako mech v dyme, * predsa nezabúdam na tvoje ustanovenia.

Koľko dní ešte ostáva tvojmu sluhovi? * Kedy už mojich nepriateľov na súd predvoláš?

Jamu mi vykopali namyslenci, * tí, čo nežijú podľa tvojho zákona.

Všetky tvoje predpisy sú pravdivé; * prenasledujú ma úskočne: pomôž mi.

Bezmála ma zahubili na zemi; * no ja som ani tak neopustil tvoje príkazy.

A preto, že ty si milosrdný, dožič mi života * i budem sa pridŕžať tvojej náuky.

Pane, tvoje slovo * trvá naveky ako nebesia.

Tvoja vernosť z pokolenia na pokolenie; * upevnil si zem a ona trvá.

Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, * lebo všetko slúži tebe.

Keby mi tvoj zákon nebol rozkošou, * vari by som bol už zahynul vo svojom pokorení.

Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, * lebo nimi ma oživuješ. –

Polovička

Tvoj som: zachráň ma, * veď dbám na tvoje príkazy.

Hriešnici striehnu na mňa a chcú ma zahubiť, * ale ja rozjímam o tvojich príkazoch.

Videl som, že každá dokonalosť má medze, * iba tvoj príkaz platí neobmedzene.

Pane, tvoj zákon veľmi milujem, * rozjímam o ňom celý deň.

Tvoja náuka robí ma rozumnejším nad mojich nepriateľov, * ustavične sa jej pridŕžam.

Múdrejší som nad všetkých mojich učiteľov, * lebo o tvojich prikázaniach rozjímam.

Chápavejší som nad starcov, * lebo zachovávam tvoje príkazy.

Svojim nohám nedovolím vykročiť na zlé cesty, * chcem dodržiavať tvoje slová.

Neodkláňam sa od tvojich predpisov, * lebo ty si mi zákon stanovil.

Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, * mojim ústam sú sladšie ako med.

Zmúdrel som z tvojich príkazov, * preto nenávidím cesty klamstva.

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy * a pochodeň na mojich chodníkoch.

Prisahal som a trvám na tom, * že budem zachovávať tvoje spravodlivé výroky.

Pane, vždy a všade ma ponižujú, * daj mi žiť, ako si prisľúbil.

Pane, láskavo prijmi obetu chvály mojich úst * a pouč ma o svojich zámeroch.

Môj život je stále v nebezpečenstve, * ale ja nezabúdam na tvoj zákon.

Hriešnici mi kladú nástrahy, * ale ja neopúšťam tvoje príkazy.

Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, * lebo je slasťou môjmu srdcu.

Srdce som si upriamil tak, aby plnilo tvoje príkazy * navždy a naveky.

Nenávidím ľudí dvojtvárnych, * ale tvoj zákon milujem.

Ty si mi ochrana a záštita, * na tvoje slovo sa najviac spolieham.

Odstúpte odo mňa, zlomyseľníci, * ja chcem zachovať príkazy svojho Boha.

Ujmi sa ma podľa svojho prísľubu a budem žiť; * a nezahanbi ma v mojej nádeji.

Podopri ma a to ma zachráni, * vždy sa budem tešiť z tvojich ustanovení.

Zavrhuješ všetkých, čo opúšťajú tvoje ustanovenia, * lebo ich zmýšľanie je klamné.

Ako odpad ničíš všetkých hriešnikov na zemi, * preto tvoje prikázania milujem.

Telo sa mi chveje od strachu pred tebou, * lebo sa bojím tvojich rozsudkov.

Podľa práva a spravodlivosti som si počínal; * nevydávaj ma do rúk krivých žalobcov.

Zaruč sa za svojho služobníka, * nech ma pyšní nehanobia.

Oči mi mrú túžbou za tvojou pomocou * a za tvojím spravodlivým výrokom.

Nalož so svojím služobníkom podľa svojho milosrdenstva * a pouč ma o svojich ustanoveniach.

Som tvojím služobníkom, * daj mi chápavosť, aby som poznal tvoje prikázania.

Pane, už je čas, aby si zasiahol, * lebo sa porušuje tvoj zákon.

Milujem tvoje predpisy viac ako zlato, * viac ako najrýdzejšie zlato.

Preto sa riadim tvojimi príkazmi * a nenávidím cestu klamstva.

Tvoje príkazy sú obdivuhodné, * preto ich zachovávam.

Výklad tvojich slov osvecuje, * maličkým dáva chápavosť.

Otváram ústa a dych naberám, * lebo túžim za tvojimi predpismi.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, * ako robievaš tým, čo tvoje meno milujú.

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; * nech ma neovláda nijaká neprávosť.

Chráň ma pred ohováračmi * a budem zachovávať tvoje príkazy.

Vyjasni tvár nad svojím služobníkom * a nauč ma svojim ustanoveniam.

Potoky sĺz ronia moje oči, * že sa nezachováva tvoj zákon.

Pane, ty si spravodlivý * a správne sú tvoje rozsudky.

V spravodlivosti si vyniesol svoje prikázania * a v dokonalej pravdivosti.

Spaľuje ma horlivosť, * lebo moji nepriatelia zabúdajú na tvoje slová.

Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný v ohni * a tvoj sluha ho miluje.

Mladučký som a opovrhovaný, * no nezabúdam na tvoje príkazy.

Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť naveky * a tvoj zákon je číra pravda.

Keď ma postihne úzkosť a súženie, * potešenie nájdem v tvojich príkazoch.

Tvoje ustanovenia sú spravodlivé naveky, * daj mi to pochopiť a budem žiť.

Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma; * chcem zachovať tvoje ustanovenia.

K tebe volám, zachráň ma; * a budem plniť tvoje príkazy.

Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc, * na tvoje slová sa veľmi spolieham.

Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči, * aby som rozjímal o tvojich výrokoch.

Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas * a oživ ma podľa svojho rozhodnutia.

Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú, * tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona.

Pane, ty si blízko * a všetky tvoje predpisy sú pravdivé.

Odprvoti viem z tvojich prikázaní, * že si ich ustanovil naveky.

Pozri na moje poníženie a vysloboď ma; * veď nezabudol som na tvoj zákon.

Ujmi sa môjho sporu a zachráň ma; * daj mi žiť, veď si to prisľúbil.

Spása je ďaleko od hriešnikov, * lebo tí na tvoje ustanovenia nedbajú.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, je nesmierne, * nuž oživ ma podľa svojich rozhodnutí.

Mnohí ma prenasledujú a sužujú, * no ja sa neodkláňam od tvojich prikázaní.

S odporom pozerám na odpadlíkov, * lebo nedbajú na tvoje výroky.

Pozri, Pane, tvoje príkazy milujem; * oživ ma pre svoje milosrdenstvo.

Pravda je podstatou tvojich slov * a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.

Hoci ma kniežatá prenasledujú pre nič za nič, * moje srdce si tvoje slová ctí.

Z tvojich výrokov sa radujem * ako ten, čo získal korisť bohatú.

Nenávidím klamstvo, protiví sa mi; * ale tvoj zákon milujem.

Cez deň ťa chválim sedemkrát * pre tvoje spravodlivé rozsudky.

Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; * a nemajú sa na čom potknúť.

Pane, vyčkávam tvoju pomoc * a plním tvoje predpisy.

Moja duša uchováva tvoje ustanovenia * a ja ich veľmi milujem.

Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia, * lebo pred tebou sú všetky moje cesty.

K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba; * podľa tvojho slova daj mi chápavosť.

Nech dôjde k tebe moja žiadosť; * vysloboď ma, ako si prisľúbil.

Z perí mi vytryskne chválospev, * že si ma naučil svoje ustanovenia.

Môj jazyk nech spieva o tvojich výrokoch, * lebo spravodlivé sú všetky tvoje príkazy.

Tvoja ruka nech mi pomáha, * veď som si vyvolil tvoje príkazy.

Pane, túžim za tvojou pomocou * a tvoj zákon je mi slasťou.

Ja budem žiť a teba chváliť, * a tvoje rozhodnutia mi pomôžu.

Blúdim ako ovca, čo sa stratila; * hľadaj svojho sluhu, lebo nezabúdam na tvoje predpisy.

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, * Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. * I v jedného Pána Ježiša Krista, * jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; * Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, * splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. * On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. * A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. * Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, * bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. * A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. * A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. * I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca [i Syna]. * Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. * V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. * Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov * a očakávam vzkriesenie mŕtvych, * a život budúceho veku. Amen.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Tropár, 8. hlas

Už je polnoc, Ženích prichádza. * Blažený ten, koho nájde bedliť Pán. * Ale beda bude spiacemu. * Chráň sa spánku, moja duša. * A tak smrti neprepadneš. * Ani z kráľovstva ťa nevylúčia. * Prebuď sa a vrúcne volaj: * Svätý, svätý, svätý si, Bože. * Na príhovor Bohorodičky zmiluj sa nad nami.

Sláva:

Pamätaj, duša moja, na ten strašný deň. * Bedli, zapáľ svoju lampu a olejom udržuj svetlo, * lebo nevieš, kedy ti zaznie hlas: Hľa, Ženích je tu! * Bedli teda, duša moja, * aby si nezaspala a nezostala vonku ako päť nemúdrych panien, * aby si nadarmo neklopala. * S bdelosťou čakaj na stretnutie s milostivým Kristom, * a on ťa uvedie do božského paláca svojej slávy.

I teraz, bohorodičník:

Teba, Bohorodička Panna, * nepremožiteľnú záštitu a záruku našej spásy, prosíme, * zmar úklady nepriateľov, * zmeň zármutok svojich ctiteľov na radosť, * chráň našu Cirkev, pros za pokoj pre celý svet, * lebo ty si naša nádej, Bohorodička.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (40x)

Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov.

Ľud: Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Ak je prítomný kňaz: V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Ak nie je, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Potom nasleduje táto modlitba:

Vládca, Bože Otče všemocný, Pane, jednorodený Synu, Ježišu Kriste a Svätý Duchu, jediné božstvo, jediná moc, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spôsobom, ktorý ty poznáš, zachráň ma, svojho nehodného služobníka, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 120

Svoj zrak upieram na vrchy: * príde mi odtiaľ pomoc?

Pomoc mi príde od Pána, * ktorý stvoril nebo i zem.

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, * nezdriemne ten, čo ťa stráži.

Nedrieme veru, ani nespí * ten, čo stráži Izraela.

Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita * po tvojej pravici.

Za dňa ťa slnko nezraní * ani mesiac za noci.

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; * Pán ti bude chrániť život.

Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod * odteraz až naveky.

Žalm 133

Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, * čo bdiete v noci v dome Pánovom.

Zdvíhajte svoje ruky k svätyni * a zvelebujte Pána.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, * ktorý stvoril nebo i zem.

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Tropár, 2. hlas

Spomeň si, Pane, keďže si dobrý, na svojich služobníkov * a odpusť im, akokoľvek sa v živote prehrešili. * Lebo nik nie je bez hriechu, len ty sám. * A ty môžeš udeliť zosnulým pokoj.

Tropár, 8. hlas

Hĺbkou svojej múdrosti všetko riadiš s láskou k človeku * a dávaš každému, Tvorca jediný, čo je osožné. * Daruj, Pane, odpočinutie dušiam svojich služobníkov, * lebo svoju nádej vkladali do teba, * nášho Boha, Stvoriteľa a Pôvodcu.

Sláva, kondák, 8. hlas

Medzi svätými, Kriste, * duše svojich služobníkov obdaruj pokojom. * Tam, kde niet bolesti, trápenia ani stonu, * iba život nekonečný.

I teraz, 8. hlas

Blahoslavenou ťa nazývajú všetky pokolenia, Bohorodička Panna, * lebo v tebe prebýval ten, ktorého svet pojať nemôže, * nekonečný Kristus, Boh náš. * Aj my sme blažení, že máme v tebe pomocnicu. * Ty sa ustavične modlíš za nás * a moc kráľovstva upevňuješ svojimi modlitbami. * Preto ti ďakujeme a voláme: * Raduj sa, Požehnaná, Pán s tebou!

Pane, zmiluj sa. (12x)

Modlitba

Spomeň si, Pane, v nádeji na vzkriesenie a večný život na našich zosnulých otcov i bratov a sestry, i na všetkých, ktorí zbožne a vo viere skončili svoj život. Odpusť im všetky hriechy, dobrovoľné i nedobrovoľné, ktorých sa dopustili, skutkom, slovom alebo myšlienkou. A umiestni ich na mieste svetla, blaženosti, kde niet bolesti, zármutku a utrpenia, kde žiari svetlo tvojej tváre a kde sa všetko raduje tvojej večnej svätosti. Daruj im i nám svoje kráľovstvo, udeľ nám účasť na tvojej nevýslovnej a večnej blaženosti a šťastí tvojho nekonečného a blaženého života. Lebo ty si život a vzkriesenie, a pokoj svojich zosnulých služobníkov, Kriste Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím Otcom i s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Tropáre, 6. hlas

Zmiluj sa , Pane, nad nami, * zmiluj sa nad nami, * lebo nijakú inú obranu nemáme, * len túto modlitbu ti ako svojmu Vládcovi my hriešni prednášame: * Zmiluj sa nad nami.

Sláva:

Pane, zmiluj sa nad nami, * veď v teba dúfame. * Nehnevaj sa veľmi na nás, * ani nepamätaj na naše neprávosti, * ale aj teraz na nás láskavo zhliadni * a zbav nás našich nepriateľov. * Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, * všetci sme dielom tvojich rúk * a vzývame tvoje meno.

I teraz:

Požehnaná Bohorodička, * otvor nám bránu milosrdenstva. * V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, * ale daj, aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied, * veď ty si záchrana kresťanského rodu.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva, i teraz: )

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)

Kňaz: Prosme, aby naše mesto (alebo obec, alebo svätý dom) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa a vzájomného nepriateľstva. Nech náš milostivý, blahosklonný, láskavý, dobrý a človeka milujúci Boh odvráti všetok svoj hnev, ktorý si zaslúžime, a nech nás zbaví svojho budúceho spravodlivého rozhorčenia, a zmiluje sa nad nami.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (12x)

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme, i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, prednášame: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Pane, požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Pri súkromnej modlitbe prednášame po prepustení túto modlitbu až po Amen, ďalej už nie. Pri spoločnej modlitbe ju vynechávame a modlíme sa hneď od Požehnajte ma:

Tým, ktorí nás nenávidia a krivdia nám, odpusť, Pane, milujúci človeka. Tým, ktorí nám preukazujú dobro, odplať dobrom. Našim bratom (a sestrám), a príbuzným daruj to, čo si prosia na spásu a večný život. Chorých navštív a dopraj im zdravie. Sprevádzaj plaviacich sa po mori a buď pri putujúcich. Bojuj po boku tých, ktorí spravujú našu krajinu. Daruj odpustenie hriechov tým, ktorí nám slúžia a milujú nás, a zmiluj sa vo svojom veľkom milosrdenstve nad tými, ktorí nás nehodných prosili o modlitby. Spomeň si, Pane, na našich zosnulých otcov a bratov (a sestry), a daruj im pokoj tam, kde svieti svetlo tvojej tváre. Spomeň si, Pane, na našich prenasledovaných bratov (a sestry), a zbav ich každého útoku. Spomeň si, Pane, na darcov a dobrodincov v tvojich svätých cirkvách a daruj im to, čo si prosia na spásu a večný život. Spomeň si, Pane, aj na nás, tvojich pokorných, hriešnych a nehodných služobníkov. Osvieť náš rozum svetlom tvojej múdrosti a veď nás po ceste tvojich prikázaní, na príhovor našej prečistej Vládkyne Bohorodičky Márie, vždy Panny, a všetkých tvojich svätých, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Po prepustení sa kňaz skláňa pred modliacimi sa hovoriac:

Požehnajte ma, úctyhodní otcovia a bratia (i sestry), a odpustite mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň (alebo túto noc) i po všetky dni svojho života, slovom, skutkom či myšlienkou, alebo všetkými mojimi zmyslami duchovnými, či telesnými.

A všetci spolu odpovedajú:

Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, úctyhodný otče.

Potom sa všetci spoločne skláňajú pred predstaveným alebo kňazom a prosia o odpustenie:

Požehnaj ma, úctyhodný otče, a odpusť mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň (alebo túto noc) a po všetky dni svojho života, slovom, skutkom či myšlienkou, alebo všetkými mojimi zmyslami duchovnými, či telesnými.

Predstavený alebo kňaz odpovedá:

Boh nech vám svojou milosťou odpustí vaše hriechy a zmiluje sa nad vami všetkými.

Modlime sa za nášho Svätého Otca, veľkňaza všeobecnej Cirkvi (povie meno), rímskeho pápeža.

Ľud: Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za tých, čo spravujú našu krajinu.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno).

Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno).

Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za všetkých katolíckych biskupov.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za šľachetných zakladateľov tohto svätého chrámu (alebo tohto svätého domu).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

[ Modlime sa za našich úctyhodných otcov, protoarchimandritu (povie meno), archimandritu (povie meno), protoigumena (povie meno), igumena (povie meno).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.]

Modlime sa za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov (a sestry) v Kristovi.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za vyslaných a za tých, ktorí sú vzdialení.

Boh nech ich ochraňuje a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za našich dobrodincov.

Boh nech im to vynahradí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo tomto svätom dome).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za tých, ktorí nás nenávidia, a za tých, ktorí nás milujú.

Boh nech im odpustí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za vyslobodenie zajatých.

Boh nech ich vyslobodí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za cestujúcich.

Boh nech ich sprevádza na ich ceste.

Modlime sa za chorých a trpiacich.

Boh nech ich pozdvihne a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za zarmútených a väznených.

Boh nech ich navštívi a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za všetkých pravoverných kresťanov.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za hojnosť plodov zeme.

Boh nech rozmnoží plody zeme.

Ak je nedeľa alebo veľký svätý, kňaz tu končí slovami: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Ak nie je nedeľa či veľký svätý, pokračuje:

Spomeňme si na zbožných predstaviteľov našej vlasti.

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na zakladateľov tohto svätého chrámu (alebo tohto svätého domu).

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na našich rodičov a príbuzných.

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na našich zosnulých otcov a bratov (a sestry).

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na tých, ktorí zahynuli pri obrane katolíckej viery.

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na tu pochovaných a zapísaných i na všetkých pravoverných kresťanov.

Večná im pamiatka.

Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Ornament