Ornament Ornament

Kňaz: Sláva svätej, jednopodstatnej, životodarnej a nedeliteľnej Trojici v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov, zmiluj sa nad nami.)

Ľud: Amen.

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. (3x)

Pane, otvor moje pery, a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. (2x)

Šesťžalmie

Potom prednášame šesťžalmie, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa iba jeden zo žalmov – ak je radový hlas 1. – Ž 3, 2. hlas – Ž 37, 3. hlas – Ž 62, 4. hlas – Ž 87, 5. hlas – Ž 102, 6., 7., 8. hlas – Ž 142.

Žalm3

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! * Mnohí povstávajú proti mne. – Mnohí o mne hovoria: * „Boh mu nepomáha.“ – Ale ty, Pane, si môj ochranca, * moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. – Hlasne som volal k Pánovi * a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. – A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som. * Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. – Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. * Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. – Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári * a hriešnikom si zuby vylámal. – Pane, ty si naša spása. * Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie. – A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som. * Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.

Žalm 37

Nekarhaj ma, Pane, vo svojom rozhorčení * a netrestaj ma vo svojom hneve, – lebo tvoje šípy utkveli vo mne, * dopadla na mňa tvoja ruka. – Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta, * pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti. – Hriechy mi prerástli nad hlavu * a ťažia ma príliš sťa veľké bremeno. – Rany mi zapáchajú a hnisajú * pre moju nerozumnosť. – Zohnutý som a veľmi skľúčený, * smutne sa vlečiem celý deň. – Bedrá mi spaľuje horúčka * a moje telo je nezdravé. – Nevládny som a celý dobitý, * v kvílení srdca nariekam. – Pane, ty poznáš každú moju túžbu; * ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou. – Srdce mi búcha, sila ma opúšťa * i svetlo v očiach mi hasne. – Priatelia moji a moji známi odvracajú sa odo mňa pre moju biedu; * aj moji príbuzní sa ma stránia. – Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla, * a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o mne výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady. – Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje, * ako nemý, čo neotvára ústa. – Podobám sa človekovi, čo nepočuje * a čo nevie obvinenie vyvrátiť. – Pane, pretože v teba dúfam, * ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj. – A tak hovorím: „Nech sa už neradujú nado mnou; * a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mňa.“ – Ja, pravda, už takmer padám * a na svoju bolesť myslím ustavične. – Preto vyznávam svoju vinu * a pre svoj hriech sa trápim. – Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší, * ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia neprávom. – Za dobro sa mi odplácajú zlom a tupia ma za to, * že som konal dobre. – Neopúšťaj ma, Pane; * Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. – Ponáhľaj sa mi na pomoc, * Pane, moja spása.– Neopúšťaj ma, Pane; * Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. – Ponáhľaj sa mi na pomoc, * Pane, moja spása.

Žalm 62

Bože, ty si môj Boh, * už od úsvitu sa viniem k tebe. – Za tebou prahne moja duša, * za tebou túži moje telo; – ako vyschnutá, pustá zem bez vody, * tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. – Veď tvoja milosť je lepšia než život; * moje pery budú ťa oslavovať. – Celý život ťa chcem velebiť * a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. – Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša * a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. – Na svojom lôžku myslím na teba, * o tebe rozjímam hneď za rána. – Lebo ty si mi pomáhal * a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. – Moja duša sa vinie k tebe, * ujímaš sa ma svojou pravicou. – Tí však, čo chcú môj život zahubiť, * zostúpia do hlbín zeme; – vydaní budú meču napospas, * stanú sa korisťou šakalov. – Kráľ sa však bude tešiť v Bohu, * chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho, lebo budú umlčané ústa klamárov. – O tebe rozjímam hneď za rána. Lebo ty si mi pomáhal * a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

(toto Sláva i teraz... prednášame iba ak sa modlíme všetky žalmy)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) (bez poklôn)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Žalm 87

Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k tebe. – Kiež prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k mojej prosbe. – Moja duša je plná utrpenia * a môj život sa priblížil k ríši smrti. – Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, * majú ma za človeka, ktorému niet pomoci. – Moje lôžko je medzi mŕtvymi, * som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, – na ktorých už nepamätáš, * lebo sa vymanili z tvojej náruče. – Hádžeš ma do hlbokej priepasti, * do temravy a tône smrti. – Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, * svojimi prívalmi si ma zaplavil. – Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. * Uväznený som a vyjsť nemôžem, aj zrak mi slabne od zármutku. – K tebe, Pane, volám deň čo deň * a k tebe ruky vystieram. – Či mŕtvym budeš robiť zázraky? * A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť? – Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote * a na mieste zániku o tvojej vernosti? – Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch * a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? – Ale ja, Pane, volám k tebe, * včasráno prichádza k tebe moja modlitba. – Prečo ma, Pane, odháňaš? * Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár? – Biedny som a umieram od svojej mladosti, * vyčerpaný znášam tvoje hrôzy. – Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil * a zlomili ma tvoje hrozby. – Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava * a zvierajú ma zovšadiaľ. – Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, * len tma je mi dôverníkom. – Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k tebe. – Kiež prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k mojej prosbe.

Žalm 102

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a celé moje vnútro jeho menu svätému. – Dobroreč, duša moja, Pánovi * a nezabúdaj na jeho dobrodenia. – Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, * on lieči všetky tvoje neduhy; – on vykupuje tvoj život zo záhuby, * on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou; – on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, * preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. – Pán koná spravodlivo * a prisudzuje právo všetkým utláčaným. – Mojžišovi zjavil svoje cesty * a synom Izraela svoje skutky. – Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a dobrotivý nesmierne. – Nevyčíta nám ustavične naše chyby * ani sa nehnevá naveky. – Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov * ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. – Lebo ako vysoko je nebo od zeme, * také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. – Ako je vzdialený východ od západu, * tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. – Ako sa otec zmilúva nad deťmi, * tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. – Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; * pamätá, že sme iba prach. – Ako tráva sú dni človeka, * odkvitá sťa poľný kvet. – Ledva ho vietor oveje, už ho niet, * nezostane po ňom ani stopa. – No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť * voči tým, čo sa ho boja, – a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, * tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. – Pán si pripravil trón v nebesiach; * kraľuje a panuje nad všetkými. – Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, * udatní hrdinovia, čo počúvate jeho slová a plníte jeho príkazy. – Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, * jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. – Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, všade, kde on panuje. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.– Všade, kde on panuje. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Žalm 142

Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, * pre svoju spravodlivosť ma vyslyš. – A svojho služobníka na súd nevolaj, * veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou. – Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi, * do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho. – Duch sa mi zmieta v úzkostiach; * v hrudi mi srdce meravie. – Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam * a uvažujem o dielach tvojich rúk. – Vystieram k tebe ruky, * za tebou dychtím ako vyprahnutá zem. – Rýchle ma vyslyš, Pane, * lebo už klesám na duchu. – Neskrývaj predo mnou svoju tvár, * aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu. – Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, * lebo sa spolieham na teba. – Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, * veď svoju dušu dvíham k tebe. – Pred nepriateľmi ma zachráň; * Pane, k tebe sa utiekam. – Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; * na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. – Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; * pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti. – Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, * zahub všetkých, čo ma sužujú, veď ja som tvoj služobník. – Pre svoju spravodlivosť ma vyslyš * a svojho služobníka na súd nevolaj. – Pre svoju spravodlivosť ma vyslyš * a svojho služobníka na súd nevolaj. – Na správnu cestu * nech ma vedie tvoj dobrý duch.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Kým sa číta šesťžalmie, kňaz sa modlí nasledujúce modlitby:

Prvá modlitba

Dobrorečíme ti, Pane, Bože náš, že si nás zdvihol z nášho lôžka a do našich úst si vložil slová chvály, aby sme sa ti klaňali a vzývali tvoje sväté meno. Prosíme tvoju štedrosť, ktorú si nám v našom živote vždy prejavoval: aj teraz pošli svoju pomoc tým, ktorí stoja pred tvárou tvojej slávy a očakávajú od teba veľké milosrdenstvo. Daj tým, ktorí ti neustále slúžia s bázňou a láskou, aby mohli chváliť tvoju neopísateľnú dobrotu.

Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Druhá modlitba

Od noci bdie náš duch pred tebou, Bože náš, veď tvoje prikázania sú svetlom na zemi. Nauč nás dosiahnuť spravodlivosť a svätosť v tvojej bázni, lebo oslavujeme teba, nášho živého Boha. Nakloň svoj sluch a vypočuj nás, Pane, a spomeň si po mene na všetkých, čo sa s nami modlia, a zachráň ich svojou mocou. Žehnaj svoj ľud a posväť svoje dedičstvo, daruj pokoj svetu, svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu.

Lebo zvelebujeme a oslavujeme tvoje vznešené a veľkolepé meno, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Tretia modlitba

Od noci bdie náš duch pred tebou, Bože, veď tvoje prikázania sú svetlom. Nauč nás, Bože, tvojej spravodlivosti, tvojim príkazom a tvojim ustanoveniam. Osvieť oči našej mysle, aby sme nezaspali v hriechu na smrť. Zažeň každú temnotu z našich sŕdc. Daruj nám slnko spravodlivosti a pečaťou svojho Svätého Ducha zachovaj náš život neohrozený. Upriam naše kroky na cestu pokoja. Daj nám prežiť ráno a deň v radosti, aby sme ti prinášali ranné modlitby.

Lebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Štvrtá modlitba

Vládca, Bože, svätý a nepochopiteľný, ktorý si prikázal svetlu zažiariť z tmy, ty si nám daroval oddych v nočnom spánku a zobudil si nás, aby sme oslavovali a prosili tvoju dobrotu. Vypočul si nás pre svoju dobrosrdečnosť, prijmi nás, ktorí sa ti klaniame a podľa svojich schopností ďakujeme, a daruj nám všetko, o čo ťa prosíme, potrebné na spásu. Učiň nás synmi svetla a dňa, a dedičmi tvojich večných dobier. Spomeň si, Pane, vo svojom veľkom milosrdenstve na tých, ktorí sa spolu s nami modlia, na všetkých našich bratov, ktorí sú na zemi, na mori a na každom mieste tvojho panovania, ktorí potrebujú tvoju lásku a pomoc. Všetkým udeľ svoje veľké milosrdenstvo. Aby naša duša i telo zostali zachránené a s odvahou oslavovali tvoje obdivuhodné a požehnané meno.

Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Piata modlitba

Poklad dobra, nevysychajúci prameň, svätý Otče, divotvorca, všemocný vševládca, tebe sa všetci klaniame a prosíme ťa vzývajúc tvoje milosrdenstvo a zľutovanie na pomoc a ochranu našej poníženosti. Spomeň si, Pane, na svojich služobníkov a prijmi naše ranné modlitby ako kadidlo pred tebou. Spomeň si, Pane, na tých, čo bdejú a spievajú na slávu tvoju i tvojho jednorodeného Syna a nášho Boha, i tvojho Svätého Ducha. Buď im pomocníkom a zástancom, prijmi ich prosby na svoj nebeský duchovný žertveník.

Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Šiesta modlitba

Ďakujeme ti, Pane Bože našej spásy, že všetko konáš pre dobro nášho života, aby sme vždy hľadeli na teba, Spasiteľa a Dobrodinca našich duší. Veď si nám v uplynulej noci daroval odpočinok a zodvihol si nás z našich lôžok, aby sme sa klaňali tvojmu vznešenému menu. Preto ťa prosíme, Pane, daj nám milosť a silu, aby sme ti mohli dôstojne spievať a neprestajne sa modliť, a tak s bázňou a chvením pracovali na svojej spáse s pomocou tvojho Krista. Spomeň si, Pane, na tých, čo ťa v noci vzývali, vypočuj ich a zmiluj sa nad nimi, a pokor im pod nohy útočiacich neviditeľných nepriateľov.

Lebo ty si Kráľ pokoja a Spasiteľ našich duší, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Siedma modlitba

Bože a Otče nášho Pána Ježiša Krista, ty si nás zodvihol z nášho lôžka a zhromaždil v čase modlitby. Daj nám milosť, aby sa otvorili naše uši. Prijmi vďakyvzdania podľa našich schopností a nauč nás svojim ustanoveniam, veď sa nevieme modliť, ako treba, ak nás to ty, Pane, nenaučíš skrze svojho Svätého Ducha. Preto ťa prosíme: ak sme doteraz akokoľvek zhrešili, slovom či skutkom, alebo myšlienkou, úmyselne, alebo neúmyselne, ty nám to prepáč a odpusť. Ak budeš hľadieť na neprávosti, Pane, Pane, kto obstojí? Ale u teba je vyslobodenie. Ty jediný si svätý, silný pomocník, ochranca nášho života, teba neustále ospevujeme.

Nech je vždy velebená a oslavovaná vláda tvojho kráľovstva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Ôsma modlitba

Pane, Bože náš, vyhnal si z nás nočnú skľúčenosť a prizval si nás svätým hlasom, aby sme i v noci dvíhali svoje ruky a oslavovali ťa za tvojej spravodlivé rozhodnutia. Prijmi naše modlitby, prosby, vyznania i nočné bohoslužby. Daruj nám, Bože, nezahanbiteľnú vieru, pevnú nádej a nepokryteckú lásku. Požehnávaj naše príchody a odchody, skutky, diela, slová a myšlienky. Dožič nám, ktorí ťa chválime, ospevujeme a zvelebujeme, dosiahnuť na začiatku dňa tvoju nevýslovnú dobrotu.

Lebo velebíme tvoje presväté meno a oslavujeme tvoje kráľovstvo Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Deviata modlitba

Pane Bože náš, skrze pokánie si daroval ľuďom odpustenie a ako vzor poznania a vyznania hriechov si nám ukázal pokánie proroka Dávida prinášajúce odpustenie. Upadli sme do mnohých a veľkých hriechov. Ty sám, Vládca, sa zmiluj nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie očisť naše neprávosti. Zhrešili sme proti tebe, Pane, ktorý poznáš tajomstvá ľudských sŕdc. Len ty jediný máš právo odpúšťať hriechy. Srdce čisté si v nás utvoril a upevnil nás mocným Duchom, a oznámil nám radostnú zvesť našej spásy. Neodvrhni nás spred svojej tváre, ale láskavo dovoľ, ako dobrý a ľudomilný, aby sme ti do posledného dychu prinášali obetu spravodlivosti a vďakyvzdávanie na tvojich svätých prestoloch.

Skrze milosrdenstvo a lásku tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Desiata modlitba

Bože, Bože náš, svojím rozhodnutím si utvoril rozumné duchovné mocnosti, prosíme ťa a úpenlivo sa modlíme: prijmi náš chválospev, ktorý ti prinášame s celým tvojím stvorenstvom. A vo svojej dobrote nás naplň hojnými darmi. Veď pred tebou sa skláňa každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, a všetko živé i neživé stvorenstvo ospevuje tvoju neobsiahnuteľnú slávu, lebo ty jediný si živý a nesmierne milosrdný Boh.

Lebo teba chvália všetky nebeské mocnosti a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Jedenásta modlitba

Chválime, oslavujeme, zvelebujeme a ďakujeme ti, Bože našich otcov, že sa pominul tieň noci a znova si nám ukázal denné svetlo. Prosíme tvoju dobrotu: pre svoje veľké milosrdenstvo očisť naše hriechy a prijmi naše prosby, veď sa utiekame k tebe, všemohúcemu a milosrdnému Bohu. V našich srdciach daj zažiariť pravému slnku tvojej spravodlivosti, osvieť náš rozum a zachovaj všetky zmysly, aby sme cez deň šľachetne kráčali po cestách tvojich prikázaní, a tak dosiahli večný život, veď u teba je prameň života. Daj, aby sme boli hodní vychutnať slasť tvojho neprístupného svetla.

Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša veľkú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva, i teraz: )

Diakon: Modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (po každej prosbe)

Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.

Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.

Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.

Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.

Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno), za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi.

Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.

Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom ), za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi.

Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi.

Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlime sa k Pánovi.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Diakon: Boh je Pán a zjavil sa nám, * požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

(ľud po každom verši opakuje na hlas prvého tropára Boh je Pán...)

Verš prvý: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Verš druhý: Obkľúčili ma nepriatelia zovšadiaľ, * ale v mene Pánovom som ich porazil.

Verš tretí: Ja nezomriem, budem žiť * a vyrozprávam skutky Pánove.

Verš štvrtý: Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným. * To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.

Tropár, 8. hlas

Len čo anjel prijal poznaním tajomné poslanie, * rýchlo sa dostavil do Jozefovho príbytku, * aby povedal Tej, ktorá muža nepoznala: * „Ten, ktorý svojím zostúpením naklonil nebesá, * prijíma miesto v tebe celý, bez premeny. * Keď ho vidím v tvojom živote, * ako berie podobu služobníka, * žasnem a volám: * „Raduj sa, panenská Nevesta.” (dvakrát)

Sláva i teraz, 8. hlas

Len čo anjel prijal poznaním tajomné poslanie, * rýchlo sa dostavil do Jozefovho príbytku, * aby povedal Tej, ktorá muža nepoznala: * „Ten, ktorý svojím zostúpením naklonil nebesá, * prijíma miesto v tebe celý, bez premeny. * Keď ho vidím v tvojom živote, * ako berie podobu služobníka, * žasnem a volám: * „Raduj sa, panenská Nevesta.”

16. katizma

Pane, zmiluj sa. (trikrát)

Sláva, i teraz:

Žalm 109

Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, * kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.” – Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: * panuj uprostred svojich nepriateľov. – Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. * Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. – Pán prisahal a nebude ľutovať: * „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.” – Pán je po tvojej pravici, * v deň svojho hnevu kráľov porazí. – Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly; * po šírej zemi hlavy rozdrví. – Cestou sa napije z potoka * a potom hlavu zdvihne.

Žalm 110

Z celého srdca chcem oslavovať Pána * v zbore spravodlivých i v zhromaždení. – Veľké sú diela Pánove; * nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu. – Nádherné a vznešené sú jeho diela, * jeho spravodlivosť platí naveky. – Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; * Pán je milosrdný a milostivý. – Pokrm dal tým, čo sa ho boja; * svoju zmluvu má stále na mysli. – Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu * a dal im dedičstvo pohanov; – pravdivé a spravodlivé * sú diela jeho rúk. – Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, upevnené naveky, * založené na pravde a spravodlivosti. – Vykúpenie poslal svojmu ľudu, * zmluvu uzavrel naveky. – Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; * bohabojnosť je počiatok múdrosti – a múdro robia všetci, čo ju pestujú; * jeho chvála ostáva naveky.

Žalm 111

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána * a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. – Jeho potomstvo bude mocné na zemi, * pokolenie spravodlivých bude požehnané. – V jeho dome bude úspech a bohatstvo, * jeho spravodlivosť ostane naveky. – Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, * milosrdný, milostivý a spravodlivý. – V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, * čo svoj majetok čestne spravuje; nikdy nezakolíše. – Vo večnej pamäti bude spravodlivý, * nebude sa báť zlej zvesti. – Jeho srdce je pevné, * dôveruje v Pána, – bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, * kým nepokorí svojich nepriateľov. – Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky * a jeho moc a sláva budú stále rásť. – Hriešnik to uvidí a zanevrie, * zubami bude škrípať a hynúť závisťou. – Želanie hriešnikov * vyjde nazmar.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Žalm 112

Chváľte, služobníci Pánovi, * chváľte meno Pánovo. – Nech je velebené meno Pánovo * odteraz až naveky. – Od východu slnka až po západ * nech je oslávené meno Pánovo. – Vyvýšený je Pán nad všetky národy * a jeho sláva nad nebesia. – Kto je ako Pán, náš Boh, * čo tróni na výsostiach, – a predsa dbá o všetko nepatrné * na nebi i na zemi? – Z prachu dvíha chudobného * a zo smetiska povyšuje bedára, – a dáva mu sedieť vedľa kniežat, * vedľa kniežat svojho ľudu. – Neplodnej dáva bývať v dome * ako šťastnej matke detí.

Žalm 113

Keď Izrael vyšiel z Egypta, * dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, – Judea sa stala jeho svätyňou, * Izrael jeho kráľovstvom. – More to videlo a zutekalo, * Jordán sa naspäť obrátil; – vrchy poskakovali ako barance * pahorky ako jahňatá. – Čo ti je, more, že utekáš, * a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš? – Vrchy, prečo poskakujete ako barance * a vy, pahorky, ako jahňatá? – Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou, * pred tvárou Boha Jakubovho, – čo skalu mení na jazerá vôd * a kameň na pramene vôd. – Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv * pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. – Prečo majú hovoriť pohania: * „Kdeže je ten ich Boh?” – Veď náš Boh je v nebi * a stvoril všetko, čo chcel. – Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, * sú dielom ľudských rúk. – Majú ústa, ale nehovoria, * majú oči, a nevidia. – Majú uši, ale nepočujú, * majú nozdry, a nečuchajú. – Majú ruky, ale nehmatajú; majú nohy, a nechodia, * z hrdla nevydajú hlas. – Im budú podobní ich tvorcovia * a všetci, čo v ne veria. – Dom Izraelov dúfa v Pána, * on je ich pomoc a záštita. – Dom Áronov dúfa v Pána, * on je ich pomoc a záštita. – Všetci bohabojní dúfajú v Pána, * on je ich pomoc a záštita. – Pán na nás pamätá * a žehná nás. – Požehnáva dom Izraelov, * požehnáva dom Áronov. – Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, * malých i veľkých. – Nech Pán aj vás zveľadí, * vás i vaše deti. – Nech vás požehnáva Pán, * ktorý stvoril nebo i zem. – Nebesia si Pán vyhradil pre seba, * ale zem dal synom človeka. – Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu * ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. – Lež my živí velebíme Pána * odteraz až naveky.

Žalm 114

Milujem Pána, lebo vypočul * môj prosebný hlas, – lebo svoj sluch naklonil ku mne, * kedykoľvek som ho vzýval. – Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, * keď som sa ocitol v súžení a trápení, – vzýval som meno Pánovo: * „Pane, zachráň môj život!” – Milostivý a spravodlivý je Pán, * náš Boh sa zľutúva. – Pán ochraňuje maličkých; * pomohol mi, keď som bol v biede. – Znova sa, duša moja, upokoj, * lebo Pán ti dobre urobil, – lebo môj život zachránil od smrti, * moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom. – Pred tvárou Pána budem kráčať * v krajine žijúcich.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Žalm 115

Dôveroval som, aj keď som povedal: * „Som veľmi pokorený.” – V rozrušení som vyriekol: * „Všetci ľudia klamú.” – Čím sa odvďačím Pánovi * za všetko, čo mi dal? – Vezmem kalich spásy * a budem vzývať meno Pánovo. – Pánovi splním svoje sľuby * pred všetkým jeho ľudom. – V Pánových očiach má veľkú cenu * smrť jeho svätých. – Pane, som tvoj sluha, * som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. – Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály tí prinesiem * a budem vzývať meno Pánovo. – Splním svoje sľuby Pánovi * pred všetkým jeho ľudom – v nádvoriach domu Pánovho, * uprostred teba, Jeruzalem.

Žalm 116

Chváľte Pána, všetky národy, * oslavujte ho, všetci ľudia; – lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám * a pravda Pánova trvá naveky.

Žalm 117

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, * že jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Teraz nech hovorí dom Áronov: * jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Teraz nech hovoria všetci bohabojní: * jeho milosrdenstvo trvá naveky. – V súžení som vzýval Pána * a Pán ma vypočul, a vyslobodil. – Pán je so mnou, * nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek? – Pán je so mnou a pomáha mi; * nemusím si všímať svojich nepriateľov. – Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na človeka. – Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na mocnárov. – Obkľúčili ma všetci pohania, * ale v mene Pánovom som ich porazil. – Obkľúčili ma zovšadiaľ, * ale v mene Pánovom som ich porazil. – Obkľúčili ma ako roj včiel a vzbĺkli ako plameň z raždia, * ale v mene Pánovom som ich porazil. – Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, * no Pán mi pomohol. – Moja sila a chvála je Pán, * on sa mi stal záchrancom. – Hlas plesania nad záchranou * znie v stánkoch spravodlivých: – „Pánova pravica mocne zasiahla, * Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla.” – Ja nezomriem, budem žiť * a vyrozprávam skutky Pánove. – Prísne ma Pán potrestal, * no nevydal ma smrti napospas. – Otvorte mi brány spravodlivosti, * vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi. – Toto je brána Pánova; * len spravodliví ňou vchádzajú. – Ďakujem ti, že si ma vyslyšal * a že si ma zachránil. – Kameň, čo stavitelia zavrhli, * stal sa kameňom uholným. – To sa stalo na pokyn Pána; * vec v našich očiach obdivuhodná. – Toto je deň, ktorý učinil Pán, * plesajme a radujme sa z neho. – Pane, spas ma; * Pane, daj mi úspech. – Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. * Požehnávame vás z domu Pánovho. – Boh, Pán, je naším svetlom. * Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami až k rohom oltára. – Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; * ty si môj Boh, velebím ťa. – Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz: )

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kondák, 8. hlas

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, * spievame ti víťaznú pieseň. * Oslobodila si nás od zlého, * preto ti vrúcne ďakujeme, * hoci sme len nehodní služobníci. * Ty si nepremožiteľná. * Zbav nás všetkých bied, * aby sme ti mohli spievať: * Raduj sa, panenská Nevesta.

1. ikos

Kňaz: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

Ľud: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza!

Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!

Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!

Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná výšina!

Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči anjelské!

Raduj sa, nádherný trón kráľovský!

Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa vesmíru!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zvestuje!

Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!

Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvorenie!

Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi klaniame!

Raduj sa, panenská Nevesta!

2. kondák

Kňaz: Najsvätejšia Panna, istá si svojím panenstvom, smelo povedala Gabrielovi: – Záhadné sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, – lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem Matkou, pričom voláš: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

2. ikos

Kňaz: Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: – Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn? – A on ju s bázňou a úctou pozdravil:

Ľud: Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevýslovného tajomstva!

Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich!

Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov!

Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy!

Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil!

Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza!

Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani anjeli!

Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať!

Raduj sa, lebo si porodila svetlo zázračné!

Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo!

Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov!

Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých veriacich!

Raduj sa, panenská Nevesta!

3. kondák

Kňaz: Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, – jej nepoškvrnené lono sa stalo úrodnou pôdou pre všetkých, čo túžia po spáse – a takto jej spievajú: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

3. ikos

Kňaz: Panna, ktorá v živote Boha nosila, ponáhľala sa k Alžbete. – Dieťa v Alžbetinom lone hneď rozpoznalo Máriin pozdrav, – zaplesalo a pohybmi namiesto spevu odpovedalo Bohorodičke:

Ľud: Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života!

Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia!

Raduj sa, ty, ktorá si urobila Stvoriteľa milovníkom ľudí!

Raduj sa, lebo si porodila rozsievača života!

Raduj sa, úrodná vinica, ktorá rodí bohatstvá milostí!

Raduj sa, stôl, ktorý ponúka hojnosť zmierenia!

Raduj sa, lebo ty si raj, čo zakvitol do bohatej úrody!

Raduj sa, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty!

Raduj sa, ľubovonné kadidlo modlitieb!

Raduj sa, zmierenie sveta celého!

Raduj sa, lebo sprostredkúvaš Božie milosrdenstvo hriešnikom!

Raduj sa, lebo cez teba majú ľudia v Bohu dôveru!

Raduj sa, panenská Nevesta!

4. kondák

Kňaz: Panický Jozef umáral sa pochybnosťami, chvel sa a trápil sa, pozeral na teba, Nepoškvrnená, a snoval plán, že ťa tajne prepustí, ale poučený Svätým Duchom o tvojom počatí zvolal: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Kondák, 8. hlas

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, * spievame ti víťaznú pieseň. * Oslobodila si nás od zlého, * preto ti vrúcne ďakujeme, * hoci sme len nehodní služobníci. * Ty si nepremožiteľná. * Zbav nás všetkých bied, * aby sme ti mohli spievať: * Raduj sa, panenská Nevesta.

17. katizma

Pane, zmiluj sa. (trikrát)

Sláva, i teraz:

Žalm 118

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, * čo kráčajú podľa zákona Pánovho. – Blažení tí, čo zachová­vajú jeho príkazy * a celým srdcom ho vyhľadávajú. – To sú tí, čo nepáchajú neprávosť * a idú jeho cestami. – Ty si dal príkazy, * aby sa verne plnili. – Kiež by ma moje cesty viedli tak, * že by som zachovával tvoje ustano­venia. – Veru, nebudem zahanbený, * keď budem do­držiavať všetky tvoje príkazy. – S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, * že som poznal tvoje spravodlivé vý­roky. – Tvoje ustanovenia chcem zachovať, * len ty ma nikdy neopusť. – Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? * Tak, že bude zachovávať tvoje slová. – Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; * nedaj, aby som zablú­dil od tvojich príkazov. – V srdci si uchovávam tvoje výroky, * aby som proti tebe nezhrešil. – Pane, ty si ve­lebený; * nauč ma svoje ustanovenia. – Svojimi perami * vypočítavam všetky výroky tvojich úst. – Keď idem ces­tou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť * ako zo všet­kého bohatstva. – Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch, * rozjímať o tvojich cestách. – V tvojich ustanoveniach mám záľubu, * na tvoje slová nechcem zabúdať. – Pre­ukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť, * a tvoje slová zachovám. – Otvor mi oči, * aby som pozoroval divy tvojho zákona. – Hoci som na zemi iba hosť, * ne­skrývaj predo mnou svoje predpisy. – Túžbou za tvojimi výrokmi sa mi duša umára, * umára jednostaj. – Pyš­ných zahriakuješ * a tí, čo bočia od tvojich príkazov, sú prekliati. – Oddiaľ odo mňa hanbu a potupu, * lebo ja dodržiavam tvoje ustanovenia. – Hoci mocnári zasada­jú a radia sa proti mne, * tvoj sluha rozjíma o tvojich predpisoch. – Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou * a tvoje príkazy radcami. – Uviazol som v prachu, * oživ ma podľa svojho slova. – Tebe som vyjavil svoje cesty a ty si ma vypočul; * pouč ma o svojich prikázaniach. – Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, * a budem rozjímať o tvojich obdivuhodných skutkoch. – Od zár­mutku je moja duša plná sĺz; * pozdvihni ma podľa svoj­ho slova.– Odvráť ma od cesty lži * a milostivo mi daj svoj zákon. – Cestu pravdy som si vyvolil, * tvoje slová mám stále pred sebou. – Prilipol som, Pane, k tvojim príkazom; * nezahanbi ma. – Pobežím po ceste tvojich príkazov, * lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu. – Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní * a ja vždy pôjdem po nej. – Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám, * a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. – Priveď ma na chodník svojich príkazov, * lebo som si ho obľúbil. – Nakloň mi srdce k svojej náuke, * a nie k chamtivosti. – Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; * na tvo­jej ceste dopraj mi života. – Svojmu sluhovi splň svoj sľub, * čo vedie k bázni pred tebou. – Odvráť odo mňa potupu, ktorej som vystavený; * veď tvoja náuka je ra­dostná. – Hľa, túžim za tvojimi príkazmi; * nuž oživ ma vo svojej spravodlivosti. – Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie, * tvoja pomoc, ktorú si mi prisľúbil. – Potom odpoviem tým, čo ma potupujú, * že dôverujem tvojim slovám. – Nikdy neodním slovo pravdy z mo­jich úst, * veľmi dôverujem tvojim výrokom. – Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať, * na večné veky. – Tak budem kráčať bezpečnou cestou, * lebo dbám na tvoje príkazy. – O tvojej náuke budem svedčiť pred kráľmi * a nebudem sa hanbiť. – Budem sa tešiť z tvojich predpi­sov, * lebo som si ich obľúbil. – Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil; * a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch. – Pamätaj na slovo, čo si dal svojmu služobníkovi; * lebo ním si mi dal nádej. – To ma utešuje v ponížení, * že mi tvoje slovo vracia život. – Pyšní sa mi vysmievajú náramne, * ale ja sa neodchy­ľujem od tvojho zákona. – Mám v pamäti tvoje pradáv­ne rozhodnutia, Pane, * a to je mi potechou. – Ovláda ma rozhorčenie voči hriešnikom, * čo zrádzajú tvoj zá­kon. – Tvoje ustanovenia sa mi stali piesňou * na mieste môjho putovania. – Na tvoje meno, Pane, v noci spo­mínam * a chcem dodržať tvoj zákon. – To je môj údel; * zachovať tvoje príkazy. – Pane, ty si moje všetko; * povedal som: Budem zachovávať tvoje slová. – Celým srdcom ťa prosím; * zmiluj sa nado mnou, ako si pri­sľúbil. – O svojich cestách rozmýšľam * a svoje kročaje riadim podľa tvojej náuky. – Ponáhľam sa a neváham * zachovávať tvoje prikázania. – Dostal som sa do osídel hriešnikov, * no predsa som nezabudol na tvoj zákon. – Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa * za tvoje spra­vodlivé výroky. – Pridávam sa ku všetkým tvojim ctite­ľom, * k tým, čo zachovávajú tvoje príkazy. – Pane, zem je plná tvojej milosti; * nauč ma tvojim ustanoveniam. – Pane, svojmu služobníkovi si preukázal dobro, * ako si prisľúbil. – Nauč ma dobrotivosti, múdrosti a pozna­niu, * veď verím tvojej náuke. – Pred svojím pokorením som blúdil, * no teraz už dbám na tvoje výroky. – Dob­rotivý si a preukazuješ dobrodenia, * daj mi poznať tvo­ju spravodlivosť. – Pyšní vymýšľajú proti mne klamstvá, * no ja z celého srdca zachovávam tvoje príkazy. – Ich srdce stučnelo a otupelo, * ja však mám radosť v tvojom zákone. – Že som bol pokorený, dobre mi, * aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil. – Lepší je pre mňa zákon tvojich úst * ako tisícky v zlate a striebre.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. * Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku. – Uzrú ma bohabojní a budú sa tešiť, * že veľmi dôverujem tvojim slovám. – Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky * a že si ma prá­vom pokoril. – Buď ku mne milosrdný a poteš ma, * ako si prisľúbil svojmu služobníkovi. – Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť, * lebo tvoj zákon je mojím potešením. – Nech sú zahanbení pyšní, čo ma úskočne sužujú, * ja však neprestanem rozjímať o tvo­jich príkazoch. – Nech sa pridajú ku mne tí, čo sa ťa boja * a čo poznajú tvoju náuku. – Nech sa mi srdce nepo­škvrní priestupkom proti tvojim príkazom, * aby som sa hanbiť nemusel. – Duša mi omdlieva túžbou za tvo­jou spásou * a tvojim slovám veľmi dôverujem. – Oči mi slabnú túžbou za tvojím výrokom * a hovoria: „Kedy ma potešíš?” – Hoci som ako mech v dyme, * predsa ne­zabúdam na tvoje ustanovenia. – Koľko dní ešte ostáva tvojmu sluhovi? * Kedy už mojich nepriateľov na súd predvoláš? – Jamu mi vykopali namyslenci, * tí, čo neži­jú podľa tvojho zákona. – Všetky tvoje predpisy sú prav­divé; * prenasledujú ma úskočne: pomôž mi. – Bezmála ma zahubili na zemi; * no ja som ani tak neopustil tvoje príkazy. – A preto, že ty si milosrdný, dožič mi života * i budem sa pridŕžať tvojej náuky. – Pane, tvoje slovo * trvá naveky ako nebesia. – Tvoja vernosť z pokolenia na pokolenie; * upevnil si zem a ona trvá. – Podľa tvoj­ho rozhodnutia všetko trvá podnes, * lebo všetko slúži tebe. – Keby mi tvoj zákon nebol rozkošou, * vari by som bol už zahynul vo svojom pokorení. – Nikdy neza­budnem na tvoje príkazy, * lebo nimi ma oživuješ. Tvoj som: zachráň ma, * veď dbám na tvoje príkazy. – Hriešnici striehnu na mňa a chcú ma zahubiť, * ale ja rozjímam o tvojich príkazoch. – Videl som, že každá dokonalosť má medze, * iba tvoj príkaz platí neobme­dzene. – Pane, tvoj zákon veľmi milujem, * rozjímam o ňom celý deň. – Tvoja náuka robí ma rozumnejším nad mojich nepriateľov, * ustavične sa jej pridŕžam. – Múdrejší som nad všetkých mojich učiteľov, * lebo o tvojich prikázaniach rozjímam. – Chápavejší som nad starcov, * lebo zachovávam tvoje príkazy. – Svo­jim nohám nedovolím vykročiť na zlé cesty, * chcem dodržiavať tvoje slová. – Neodkláňam sa od tvojich predpisov, * lebo ty si mi zákon stanovil. – Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, * mojim ústam sú sladšie ako med. – Zmúdrel som z tvojich príkazov, * preto nenávidím cesty klamstva. – Tvoje slovo je svet­lo pre moje nohy * a pochodeň na mojich chodníkoch. – Prisahal som a trvám na tom, * že budem zachová­vať tvoje spravodlivé výroky. – Pane, vždy a všade ma ponižujú, * daj mi žiť, ako si prisľúbil. – Pane, láskavo prijmi obetu chvály mojich úst * a pouč ma o svojich zámeroch. – Môj život je stále v nebezpečenstve, * ale ja nezabúdam na tvoj zákon. – Hriešnici mi kladú ná­strahy, * ale ja neopúšťam tvoje príkazy. – Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, * lebo je slasťou môjmu srdcu. – Srdce som si upriamil tak, aby plnilo tvoje prí­kazy * navždy a naveky. – Nenávidím ľudí dvojtvárnych, * ale tvoj zákon milujem. – Ty si mi ochrana a záštita, * na tvoje slovo sa najviac spolieham. – Odstúpte odo mňa, zlomyseľníci, * ja chcem zachovať príkazy svojho Boha. – Ujmi sa ma podľa svojho prísľubu a budem žiť; * a nezahanbi ma v mojej nádeji. – Podopri ma a to ma zachráni, * vždy sa budem tešiť z tvojich ustanovení. – Zavrhuješ všetkých, čo opúšťajú tvoje ustanovenia, * lebo ich zmýšľanie je klamné. – Ako odpad ničíš všet­kých hriešnikov na zemi, * preto tvoje prikázania milu­jem. – Telo sa mi chveje od strachu pred tebou, * lebo sa bojím tvojich rozsudkov. – Podľa práva a spravodlivosti som si počínal; * nevydávaj ma do rúk krivých žalob­cov. – Zaruč sa za svojho služobníka, * nech ma pyšní nehanobia. – Oči mi mrú túžbou za tvojou pomocou * a za tvojím spravodlivým výrokom. – Nalož so svojím služobníkom podľa svojho milosrdenstva * a pouč ma o svojich ustanoveniach. – Som tvojím služobníkom, * daj mi chápavosť, aby som poznal tvoje prikázania. – Pane, už je čas, aby si zasiahol, * lebo sa porušuje tvoj zákon. – Milujem tvoje predpisy viac ako zlato, * viac ako najrýdzejšie zlato. – Preto sa riadim tvojimi príkaz­mi * a nenávidím cestu klamstva. – Tvoje príkazy sú ob­divuhodné, * preto ich zachovávam. – Výklad tvojich slov osvecuje, * maličkým dáva chápavosť. – Otváram ústa a dych naberám, * lebo túžim za tvojimi predpismi.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, * ako robie­vaš tým, čo tvoje meno milujú. – Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; * nech ma neovláda nijaká neprávosť. – Chráň ma pred ohováračmi * a budem zachovávať tvoje príkazy. – Vyjasni tvár nad svojím služobníkom * a nauč ma svojim ustanoveniam. – Potoky sĺz ronia moje oči, * že sa nezachováva tvoj zákon. – Pane, ty si spravodlivý * a správne sú tvoje rozsudky. – V spravodlivosti si vynie­sol svoje prikázania * a v dokonalej pravdivosti. – Spaľu­je ma horlivosť, * lebo moji nepriatelia zabúdajú na tvo­je slová. – Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný v ohni * a tvoj sluha ho miluje. – Mladučký som a opovrhovaný, * no nezabúdam na tvoje príkazy. – Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť naveky * a tvoj zákon je číra pravda. – Keď ma postihne úzkosť a súženie, * potešenie nájdem v tvojich príkazoch. – Tvoje ustanovenia sú spravodlivé naveky, * daj mi to pochopiť a budem žiť. – Z celého srdca volám, Pane, vypočuj ma; * chcem zachovať tvoje ustanovenia. – K tebe volám, zachráň ma; * a budem plniť tvoje príkazy. – Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc, * na tvoje slová sa veľmi spolieham. – Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči, * aby som rozjímal o tvojich výrokoch. – Pane, pre svo­je milosrdenstvo čuj môj hlas * a oživ ma podľa svojho rozhodnutia. – Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú, * tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona. – Pane, ty si blízko * a všetky tvoje predpisy sú pravdivé. – Odprvoti viem z tvojich prikázaní, * že si ich ustanovil naveky. – Po­zri na moje poníženie a vysloboď ma; * veď nezabudol som na tvoj zákon. – Ujmi sa môjho sporu a zachráň ma; * daj mi žiť, veď si to prisľúbil. – Spása je ďaleko od hriešnikov, * lebo tí na tvoje ustanovenia nedbajú. – Tvoje milosrdenstvo, Pane, je nesmierne, * nuž oživ ma podľa svojich rozhodnutí. – Mnohí ma prenasledu­jú a sužujú, * no ja sa neodkláňam od tvojich prikázaní. – S odporom pozerám na odpadlíkov, * lebo nedbajú na tvoje výroky.– Pozri, Pane, tvoje príkazy milujem; * oživ ma pre svoje milosrdenstvo. – Pravda je podstatou tvojich slov * a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné. – Hoci ma kniežatá prenasledujú pre nič za nič, * moje srdce si tvoje slová ctí. – Z tvojich výrokov sa ra­dujem * ako ten, čo získal korisť bohatú. – Nenávidím klamstvo, protiví sa mi; * ale tvoj zákon milujem. – Cez deň ťa chválim sedemkrát * pre tvoje spravodlivé roz­sudky. – Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; * a nemajú sa na čom potknúť. – Pane, vyčkávam tvoju pomoc * a plním tvoje predpisy. – Moja duša uchováva tvoje ustanovenia * a ja ich veľmi milujem. – Zachová­vam tvoje prikázania a ustanovenia, * lebo pred tebou sú všetky moje cesty. – K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba; * podľa tvojho slova daj mi chá­pavosť. – Nech dôjde k tebe moja žiadosť; * vysloboď ma, ako si prisľúbil. – Z perí mi vytryskne chválospev, * že si ma naučil svoje ustanovenia. – Môj jazyk nech spieva o tvojich výrokoch, * lebo spravodlivé sú všetky tvoje príkazy. – Tvoja ruka nech mi pomáha, * veď som si vyvolil tvoje príkazy. – Pane, túžim za tvojou pomo­cou * a tvoj zákon je mi slasťou. – Ja budem žiť a teba chváliť, * a tvoje rozhodnutia mi pomôžu. – Blúdim ako ovca, čo sa stratila; * hľadaj svojho sluhu, lebo nezabú­dam na tvoje predpisy.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz: )

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kondák, 8. hlas

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, * spievame ti víťaznú pieseň. * Oslobodila si nás od zlého, * preto ti vrúcne ďakujeme, * hoci sme len nehodní služobníci. * Ty si nepremožiteľná. * Zbav nás všetkých bied, * aby sme ti mohli spievať: * Raduj sa, panenská Nevesta.

4. ikos

Kňaz: Keď pastieri počuli spev anjelov o Kristovom narodení, ponáhľali sa k nemu. – Našli ho ako nepoškvrneného baránka v bezpečnom Máriinom lone, – preto jej spievali hymnus:

Ľud: Raduj sa, Matka Baránka a Pastiera!

Raduj sa, košiar duchovných ovečiek!

Raduj sa, postrach neviditeľných nepriateľov!

Raduj sa, lebo brány raja otváraš!

Raduj sa, lebo nebo so zemou sa raduje!

Raduj sa, lebo pozemšťania s nebešťanmi plesajú!

Raduj sa, podobná ústam apoštolov, čo neúnavne hovoria!

Raduj sa, pre mučeníkov neporaziteľná dôvera!

Raduj sa, našej viery pevná opora!

Raduj sa, jasné poznanie ľúbosti!

Raduj sa, lebo si pokorila podsvetie!

Raduj sa, ty, ktorej slávou sme sa obliekli!

Raduj sa, panenská Nevesta!

5. kondák

Kňaz: Traja mudrci uzreli jasnú hviezdu a nasledovali ju, – svietila im na cestu a zastavila sa nad miestom, kde našli mocného Kráľa. – A keď sa približovali k Neprístupnému, klaňali sa mu a volali: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

5. ikos

Kňaz: Keď chaldejskí synovia uvideli, že ten, ktorý stvoril ľudí a prijal na seba podobu služobníka, spočíva v panenskom náručí, – ochotne mu odovzdali svoje dary a Blahoslavenej volali:

Ľud: Raduj sa, Matka Hviezdy, ktorá nehasne!

Raduj sa, zornica dňa tajomného a večného!

Raduj sa, lebo ty si oheň pokušení zhasila!

Raduj sa, lebo ty osvecuješ ctiteľov Najsvätejšej Trojice!

Raduj sa, lebo skrze teba bol neľudský tyran svojej moci zbavený!

Raduj sa, lebo si Krista, milujúceho ľudí, zrodila!

Raduj sa, lebo si nás vyslobodila z otroctva pohanstva!

Raduj sa, snímajúca z nás blato nerestí!

Raduj sa, lebo si urobila koniec modlárstvu!

Raduj sa, lebo ty hasíš utrpení plamene!

Raduj sa, Vodkyňa veriacich po cestách panenstva!

Raduj sa, všetkým ľudským pokoleniam veselosť!

Raduj sa, panenská Nevesta!

6. kondák

Kňaz: Keď sa traja mudrci vrátili do Babylonu, – ohlasovali ľuďom, že sa splnilo proroctvo o príchode Krista Vykupiteľa, – ale Herodesa obišli, lebo ti nechcel spievať: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

6. ikos

Kňaz: Spasiteľ, ty si svetlom svojej pravdy ožiaril Egypt a odohnal si preč temnoty bludu. – Jeho modly nemohli odolať tvojej múdrosti, preto padli. – A tí, čo sa vyslobodili z ich zajatia, volali Bohorodičke:

Ľud: Raduj sa, všetkých ľudí obnova!

Raduj sa, víťazstvo nad démonmi!

Raduj sa, lebo si porazila bludárske kráľovstvo!

Raduj sa, lebo si odhalila márnosť modlárstva!

Raduj sa, more, v ktorom sa potopil pyšný faraón!

Raduj sa, skala, z ktorej pijú tí, čo túžia po živote!

Raduj sa, ohnivý stĺp, ktorý nás vedie v temnotách!

Raduj sa, ochranný plášť širší ako obloha!

Raduj sa, ty, ktorá prinášaš chlieb nad mannu cennejší!

Raduj sa, služobnica sladkého a svätého pokrmu!

Raduj sa, krajina zasľúbená!

Raduj sa, lebo medom a mliekom oplývaš!

Raduj sa, panenská Nevesta!

7. kondák

Kňaz: Keď sa Simeon chystal opustiť tento svet a zatúžil po večnom živote, – položili ťa na jeho ruky ako dieťa, ale on v tebe spoznal skutočného Boha. – Plný údivu nad tvojou nevýslovnou múdrosťou volal: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Kondák, 8. hlas

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, * spievame ti víťaznú pieseň. * Oslobodila si nás od zlého, * preto ti vrúcne ďakujeme, * hoci sme len nehodní služobníci. * Ty si nepremožiteľná. * Zbav nás všetkých bied, * aby sme ti mohli spievať: * Raduj sa, panenská Nevesta.

Pane, zmiluj sa. (trikrát)

Sláva, i teraz:

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. – Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. – Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou. – Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, – aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde. – Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať. – Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ. – Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh. – Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. – Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny. – Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného. – Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. – Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty. – Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia. – Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. – Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. – Veď ty nemáš záľubu v obete * ani žertvu neprijmeš odo mňa. – Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. – Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema. – Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Kánon, 4. hlas

~~1. pieseň, irmos:~~

Otvorím svoje ústa. * nadšene budem spievať * a velebiť teba, * Kráľovná, Matka. * plný šťastia budem jasať * a oslavovať tvoje divy.

Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Vidiac ťa veľký Archanjel, Čistá, ako živú Kristovu knihu zapečatenú Duchom, zvolal: Raduj sa, prijímateľka radosti, lebo skrze teba bude odstránená kliatba Pramatky.

~~3. pieseň, irmos:~~

Bohorodička, * nevyčerpateľný prameň života, * upevni v dobrom svojich ctiteľov, * tých, čo si tu zhromaždila * a vo svojej nebeskej sláve * korunuj ich vencom vyvolených.

Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Roľa neoraná, ty si vydala božský Klas. Raduj sa, živý stôl na ktorom spočíva Chlieb života, raduj sa, Bohorodička, nevyčerpateľný Prameň živej Vody!

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz: )

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

~~Kondák, 8. hlas~~

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, * spievame ti víťaznú pieseň. * Oslobodila si nás od zlého, * preto ti vrúcne ďakujeme, * hoci sme len nehodní služobníci. * Ty si nepremožiteľná. * Zbav nás všetkých bied, * aby sme ti mohli spievať: * Raduj sa, panenská Nevesta.

7. ikos

Kňaz: Svoju moc zjavil Stvoriteľ, nové stvorenie nám ukázal a my skrze neho jestvujeme. – On z nepoškvrneného lona vyklíčil, ale ho nepo­rušil, – a my, keď sme tento zázrak spoznali, oslavujeme ho a voláme:

Ľud: Raduj sa, kvet, ktorý nikdy nevädne!

Raduj sa, veniec striedmosti!

Raduj sa, jasný vzor nášho vzkriesenia!

Raduj sa, lebo nám zobrazuješ anjelov!

Raduj sa, sladké ovocie stromu, ktoré živí ve­riacich!

Raduj sa, košatý strom, v ktorého tieni mnohí oddych nachodia!

Raduj sa, lebo si v živote nosila vykupiteľa za­ jatých!

Raduj sa, lebo si porodila vodcu zblúdených!

Raduj sa, uprosenie spravodlivého sudcu!

Raduj sa, lebo vyprosuješ odpustenie mnohým hriešnikom!

Raduj sa, láskavé zahalenie našej nahoty!

Raduj sa, láska, ktorá prevyšuje všetko poznanie!

Raduj sa, panenská Nevesta!

8. kondák

Kňaz: Na neobyčajné stvorenie sme hľadeli. – Zabudnime aj my na tento svet a naše mysle obráťme k nebu. – Najvyšší Boh preto prišiel v pokore na svet ako človek, aby priviedol k sebe všetkých, čo k nemu volajú: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

8. ikos

Kňaz: Ó, neopísateľné Slovo, ty celé v nebi aj na zemi prebývaš, – svojim príchodom na zem nezmenilo si svoju božskú podstatu, narodilo si sa z bohumilej Panny, ktorá počúva naše hlasy:

Ľud: Raduj sa, nekonečnému Bohu príbytok!

Raduj sa, brána presvätého tajomstva!

Raduj sa, ustavičné volanie neverných k obrá­teniu!

Raduj sa, nekonečná chvála veriacich!

Raduj sa, ohnivý a svätý voz toho, ktorý na cherubínoch spočíva!

Raduj sa, preslávny príbytok toho, ktorému slú­žia serafíni!

Raduj sa, nepriateľov zmierenie!

Raduj sa, lebo v tebe sa spojilo panenstvo s mater­stvom!

Raduj sa, prostredníčka odpustenia priestupkov!

Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj otvára!

Raduj sa, kľúč od Kristovho kráľovstva!

Raduj sa, nádej večných radostí!

Raduj sa, panenská Nevesta!

9. kondák

Kňaz: Všetky anjelské zbory žasli nad veľkým tajomstvom vtelenia. – Videli, neprístupný Bože, ako si sa stal pre všetkých prístupným člove­kom. – Medzi nami prebývaš a počúvaš naše volanie: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

9. ikos

Kňaz: Pred tebou, Bohorodička, slávni rečníci zmĺkli ako nemé ryby. – Nedokázali pochopiť, že si aj po pôrode zostala pannou, – lež my obdivujeme toto tajomstvo a s vierou voláme:

Ľud: Raduj sa, príbytok Božej múdrosti!

Raduj sa, poklad Božej prozreteľnosti!

Raduj sa, lebo múdrosť sveta sa v tebe vidí nemúdrou!

Raduj sa, lebo pred tebou aj slávni rečníci zamĺkli!

Raduj sa, veď pred tebou sú nevedomí aj mudrci!

Raduj sa, lebo pred tebou zhasla sláva básnikov!

Raduj sa, lebo si odhalila všetky výmysly!

Raduj sa, lebo si naplnila siete rybárov!

Raduj sa, lebo ty vytrhávaš duše z priepasti ničoty!

Raduj sa, lebo ty obohacuješ mnohých poz­naním!

Raduj sa, archa pre všetkých, čo túžia po spáse!

Raduj sa, prístav na ceste životom!

Raduj sa, panenská Nevesta!

10. kondák

Kňaz: Obetoval seba samého, aby spasil svet. – Preto prišiel ako pastier a ako Boh v ľudskej podo­be. – Všetkých nás volá k sebe a počúva naše volanie: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Kondák, 8. hlas

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, * spievame ti víťaznú pieseň. * Oslobodila si nás od zlého, * preto ti vrúcne ďakujeme, * hoci sme len nehodní služobníci. * Ty si nepremožiteľná. * Zbav nás všetkých bied, * aby sme ti mohli spievať: * Raduj sa, panenská Nevesta.

Sedalen, 1. hlas

Veľký vojak nehmotných anjelov prišiel do Nazareta * a zvestoval ti tvojho Kráľa a Pána vekov hovoriac: * Raduj sa, požehnaná Mária, * nepreniknuteľná a neopísateľná hlbina, * pozdvihnutie ľudstva!

4. pieseň, irmos:

Najvznešenejší Ježiš, * sediaci v sláve * na tróne Božstva, * na jemnom oblaku prišiel * a nesmrteľným ramenom zachránil volajúcich: * „Sláva, Kriste, tvojej moci!“

Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Panna vždy ospevovaná, prinášame ti hymny: Raduj sa, mohutná Hora oplodnená Duchom! Raduj sa, Svietnik i Nádoba s Mannou, lebo potešuješ zmysly všetkých nábožných ľudí.

5. pieseň, irmos:

Všetci obdivujú tvoju nesmiernu slávu, * ó, prečistá Panna, * lebo si pod srdcom nosila všemohúceho Boha. * Porodila si Syna, ktorý nemá počiatok. * A všetkých svojich ctiteľov * pokojom si obdarila.

Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Raduj sa, Nepoškvrnená, lebo si porodila Cestu života a zachránila si svet pred potopou hriechu! Raduj sa, Božia Nevesta, sluch i slovo vzbudzujúce úžas! Raduj sa, príbytok Vládcu tvorstva!

~~6. pieseň, irmos:~~

Dnes je veľká slávnosť, * slávnosť krásna a vznešená, * sviatok Matky Božej, * ktorú Pán naplnil svojou múdrosťou. * Radostne tlieskajme rukami * a oslavujme Boha, ktorého porodila.

Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Nepoškvrnená svadobná Sieň Slova, príčina toho, že všetci boli zbožštení, raduj sa, Prečistá, prorokmi predpovedaná! Raduj sa, Apoštolov Ozdoba!

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz: )

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si Kráľ pokoja a Spasiteľ našich duší, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kondák, 8. hlas

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, * spievame ti víťaznú pieseň. * Oslobodila si nás od zlého. * Preto ti vrúcne ďakujeme, * hoci sme len nehodní služobníci. * Ty si nepremožiteľná. * Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: * „Raduj sa, panenská Nevesta.”

10. ikos

Kňaz: Bohorodička, Panna, ty si vzorom panien a všetkých, čo ťa vzývajú a utiekajú sa k tebe. – Stvoriteľ neba a zeme ťa ozdobil, Nepoškvrnená, – a prebývajúc v tvojom lone, naučil všetkých vzdávať ti slávu:

Ľud: Raduj sa, pilier panenstva!

Raduj sa, brána spasenia!

Raduj sa, začiatok duchovnej obrody!

Raduj sa, prostredníčka Božích milostí!

Raduj sa, lebo obnovuješ v hriechu počatých!

Raduj sa, učiteľka sklamaných!

Raduj sa, lebo si zvodcu duší zahnala!

Raduj sa, lebo si porodila rozsievača čistoty!

Raduj sa, palác zásnub prečistých!

Raduj sa, lebo posilňuješ duše verné Pánovi!

Raduj sa, ochrankyňa panien láskavá!

Raduj sa, nevesta, svätých duší ozdoba!

Raduj sa, panenská Nevesta!

11. kondák

Kňaz: Presvätý Bože, ani najkrajšia pieseň nemô­že ospievať veľkosť tvojho zamilovania. – Hoci by sme ti ich venovali toľko, ako je piesku na zemi, nikdy neoceníme to, čo nám dávaš, – preto ti spievame: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

11. ikos

Kňaz: Najsvätejšia Panna, zjavuješ sa nám v temnotách ako svetelná pochodeň. – Zažíhaš duchovné svetlo a všetkých vedieš k poznaniu Boha. – Svojím leskom osvecuješ naše mysle, preto ťa ctíme a voláme:

Ľud: Raduj sa, lúč duchovného slnka!

Raduj sa, žiara neuhasínajúceho svetla!

Raduj sa, blesk, čo ožaruje duše!

Raduj sa, búrka, čo desí nepriateľa!

Raduj sa, lebo si zjavila najjasnejšieho svetla záplavu!

Raduj sa, prameň rieky mohutnej!

Raduj sa, predobraz liečivého prameňa!

Raduj sa, čo škvrny hriechov umývaš!

Raduj sa, voda, v ktorej sa omýva svedomie!

Raduj sa, čaša naplnená radosťou!

Raduj sa, plnosť ľúbeznej vône Kristovej!

Raduj sa, život plný svätej radosti!

Raduj sa, panenská Nevesta!

12. kondák

Kňaz: Pán milosrdenstva sa rozhodol odpustiť ľuďom všetky tresty. – Sám zostúpil k tým, čo opovrhli jeho láskou, – otvoril nám brány neba, preto počuje zo všetkých úst: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

12. ikos

Kňaz: Velebíme tvojho Syna i teba, Bohoro­dič­ka. – Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, – posvätil ho, oslávil ťa a všetkých nás naučil prespevovať:

Ľud: Raduj sa, Bohu i Slovu vhodný príbytok!

Raduj sa, lebo si väčšia ako svätyňa svätých!

Raduj sa, archa pozlátená Svätým Duchom!

Raduj sa, nevyčerpateľná pokladnica života!

Raduj sa, spravodlivým kráľom veniec nádhery!

Raduj sa, zbožným kňazom víťazná odmena!

Raduj sa, Božej Cirkvi pevná opora!

Raduj sa, bezpečná hradba kráľovstva!

Raduj sa, lebo s tvojou pomocou sa dosahujú ví­ťazstvá!

Raduj sa, lebo skrze teba naši nepriatelia padajú!

Raduj sa, môjho tela uzdravenie!

Raduj sa, mojej duše záchrana!

Raduj sa, panenská Nevesta!

13. kondák

Kňaz: Nekonečne velebená Bohorodička a Matka najsvätejšieho Slova, – prijmi ako dar túto našu oslavu, – chráň nás od všetkých pokušení a vyslo­boď od večných múk, aby sme ti vždy spievali: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

(Kňaz tento kondák spieva tri razy, ľud vždy odpovedá Aleluja.)

13. ikos

Kňaz: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

Ľud: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť pri­chádza!

Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!

Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!

Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná vý­šina!

Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči an­jelské!

Raduj sa, nádherný trón kráľovský!

Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa ves­míru!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zves­ tuje!

Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!

Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvo­renie!

Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi kla­niame!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Kondák, 8. hlas

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, * spievame ti víťaznú pieseň. * Oslobodila si nás od zlého. * Preto ti vrúcne ďakujeme, * hoci sme len nehodní služobníci. * Ty si nepremožiteľná. * Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: * „Raduj sa, panenská Nevesta.”

7. pieseň, irmos:

Múdri ctitelia Boží * sa neklaňali soche. * Hrdinsky premohli plamene ohňa * a s radostným srdcom volali: * Večne buď zvelebený, Pane, preslávny Bože našich otcov.

Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Ospevujeme ťa volajúc: Raduj sa, Koč duchovného Slnka, pravý Vinohrad, kde sa zrodil zrelý Vinič dávajúci víno, čo obveseľuje duše, ktoré ťa s vierou oslavujú!

8. pieseň, irmos:

Zrodený z Bohorodičky * zachránil mládencov v ohnivej peci. * Vtedy to bol predobraz, * teraz sa stal skutočnosťou. * On nabáda celý svet, aby ti spieval: * Všetky stvorenia, velebte Pána. * Večné veky vzdávajte mu slávu.

Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Do svojho lona, Čistá, si prijala a nosila toho, čo sám všetko nosí. Mliekom si kŕmila toho, čo v jednom okamihu živí celú zem. Jemu spievame: Ospevujte Pána, jeho diela, a vyvyšujte ho po všetky veky.

Diakon: Bohorodičku a Matku Svetla piesňami zvelebujme.

Velebí moja duša Pána * a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

Po každom verši spievame:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, * hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. * A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, * rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. * Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, * ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

9. pieseň, irmos:

Jasajte na zemi všetci ľudia, * Svätým Duchom osvietení. * Plesajte zbory nebešťanov, * a oslavujte sviatok Matky Božej. * Všetci radostne spievajte: * Raduj sa, Bohorodička, * blahoslavená, prečistá Panna.

Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Aby ti sme ti ako veriaci mohli spievať: Raduj sa!, majúc vďaka tebe účasť na radosti, zbav nás, Panna, nástrah, útokov barbarov i akejkoľvek inej rany, čo prichádza na ľudstvo pre množstvo hriechov.

Potom:

Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a nepoškvrnená, Matka nášho Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička velebíme ťa.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz: )

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo teba chvália všetky nebeské mocnosti a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Svitilen

Dnes sa stáva zjavným odveké tajomstvo: Boh – Božie Slovo sa z milosrdenstva stáva synom Márie, Panny. Gabriel ohlasuje radosť dobrej zvesti. Spolu s ním všetci volajme: Raduj sa, Matka Pánova!

Chvály, 4. hlas

Žalm 148

Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. * Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach. * Tebe, Bože, patrí pieseň.

Chváľte ho, všetci jeho anjeli; * chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. * Tebe, Bože, patrí pieseň.

Chváľte ho, slnko a mesiac; * chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé; – chváľte ho, nebies nebesia * a všetky vody nad oblohou. – Nech chvália meno Pánovo, * lebo na jeho rozkaz boli stvorené. – Založil ich navždy a naveky; * vydal zákon, ktorý nepominie. – Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: * obludy morské a všetky hlbiny, –oheň, kamenec, sneh a dym, * víchrica, čo jeho slovo poslúcha,– vrchy a všetky pahorky, * ovocné stromy a všetky cédre, – divá zver a všetok dobytok, * plazy a okrídlené vtáctvo. – Králi zeme a všetky národy, * kniežatá a všetci zemskí sudcovia, – mládenci a panny, starci a junáci nech chvália meno Pánovo, * lebo iba jeho meno je vznešené. – Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia * a svojmu ľudu dáva veľkú moc. – Je chválou všetkým svojim svätým, * synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.

Žalm 149

Spievajte Pánovi pieseň novú; * jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. – Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. – Nech oslavujú jeho meno tancom, * nech mu hrajú na bubne a na citare. – Lebo Pán miluje svoj ľud * a tichých venčí víťazstvom. – Nech svätí jasajú v sláve, * nech sa veselia na svojich lôžkach. – Oslavu Boha nech majú na perách * a v rukách meč dvojsečný, – aby sa pomstili na pohanoch * a potrestali národy, – aby ich kráľom nasadili putá * a ich veľmožom železné okovy.

Verš: Aby ich súdili podľa písaného práva. * Všetkým jeho svätým to bude na slávu.

Žalm 150

Chváľte Pána v jeho svätyni! * Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. – Chváľte ho za jeho činy mohutné; * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

(4. hlas, podoben Jáko dóbľa:) Tajomstvo ukryté a anjelom neznáme * dôveryhodne predstavuje archanjel Gabriel, * a teraz k tebe prichádza, * jediná neporušená a krásna Holubica, * pozdvihnutie nášho rodu. * A takto ti volá, Presvätá: * Raduj sa a priprav si slovo, * aby si Boha-Slovo mohla prijať do svojho lona!

Verš: Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou.

Tajomstvo ukryté a anjelom neznáme * dôveryhodne predstavuje archanjel Gabriel, * a teraz k tebe prichádza, * jediná neporušená a krásna Holubica, * pozdvihnutie nášho rodu. * A takto ti volá, Presvätá: * Raduj sa a priprav si slovo, * aby si Boha-Slovo mohla prijať do svojho lona!

Verš: Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Už je pripravená tebe, Vládca, komnata plná svetla: * čisté lono Božieho dievčaťa. * Poď k nej a zostúp! * Zľutuj sa nad svojím stvorením, * čo sa pre závisť stalo nepriateľským, * padlo do otroctva Luhára, * stratilo prvotnú krásu * a teraz očakáva tvoje spásonosné zostúpenie.

Verš: Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

K tebe, vždy Nepoškvrnená, príde archanjel Gabriel * vo viditeľnej podobe * a takto sa ti prihovorí: * Raduj sa, rozviazanie kliatby, * povstanie padlých! * Raduj sa, jediná Bohom vyvolená! * Raduj sa, Koč Slnka slávy! * Prijmi Beztelesného, ktorý sa chce usídliť v tvojom lone.

Sláva i teraz, 4. hlas

Bohorodička počula hlas, ktorý predtým nepoznala. * Archanjel jej zvestoval slová radostnej zvesti. * A keď prijala jeho pozdrav, * počala teba, predvečný Bože. * Preto ti aj my s radosťou voláme: * Bože, ktorý si sa v nej bez zmeny počal, * udeľ svetu pokoj * a našim dušiam hojné milosrdenstvo.

Kňaz: Sláva tebe, ktorý si nám zjavil svetlo.

Veľké slávoslovie

Sláva Bohu na nebi * a mier na zemi. * V ľuďoch dobrá vôľa. * Chválime ťa, velebíme ťa. * Klaniame sa ti, oslavujeme ťa. * Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju slávu, Pane a Kráľu nebeský, * Bože, Otče, všemohúci Vládca, * Pane náš a jednorodený Synu, Ježišu Kriste i Svätý Duchu, Pane Bože. * Baránku Boží, Synu Otca. * Ty, čo snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. * Ty, čo snímaš hriechy sveta, prijmi naše modlitby. * Ty, čo sedíš po pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami. * Len ty sám si svätý, ty jediný si Pán, * Ježiš Kristus v sláve Boha Otca. Amen. * Každý deň ťa budeme velebiť a tvoje meno chváliť navždy a naveky. * Ráč nás, Pane, v tento deň zachrániť od hriechu. * Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. * Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. * Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame v teba. * Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje pravdy. * Blahoslavený si, Vládca, daj nám porozumieť svojim pravdám. * Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami. * Pane, bol si naše útočisko z pokolenia na pokolenie. * Riekol som: Pane, zmiluj sa nado mnou a uzdrav moju dušu, lebo som sa prehrešil proti tebe. * Pane, k tebe sa utiekam. * Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. * Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uzrieme svetlo. * Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (trikrát)

Sláva, i teraz:

Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Tropár, 8. hlas

Len čo anjel prijal poznaním tajomné poslanie, * rýchlo sa dostavil do Jozefovho príbytku, * aby povedal tej, ktorá muža nepoznala: * Ten, ktorý svojím zostúpením naklonil nebesá, * prijíma miesto v tebe celý, bez premeny. * Keď ho vidím v tvojom živote, * ako berie podobu služobníka, ** žasnem a volám: Raduj sa, panenská Nevesta!

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (40x)

Sláva, i teraz: )

Diakon: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Po každej prosbe ľud odpovedá: Pane, zmiluj sa. (3x)

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo svätom dome ), za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva, i teraz: )

Vykonajme našu rannú modlitbu k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Celé ráno prežité v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu prosme si od Pána.

Po každej prosbe ľud odpovedá: Daruj nám, Pane.

Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela prosme si od Pána.

Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána.

Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána.

Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.

Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života, bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Diakon: Skloňte si hlavy pred Pánom.

Ľud: Pred tebou, Pane.

A kňaz hovorí potichu túto modlitbu:

Najsvätejší Pane, ktorý žiješ na výsostiach a svojím vševidiacim okom sleduješ každú bytosť, pred tebou sme sklonili svoju dušu i telo. A prosíme ťa, Svätý svätých: požehnaj nás svojou neviditeľnou rukou zo svojho svätého príbytku. Vo svojej dobrote a láske odpusť nám všetky poklesky vedomé i nevedomé. A našej duši i telu udeľ potrebné milosti.

Kňaz: Lebo ty nás miluješ a chrániš, Bože náš, tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, vzdávame slávu teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Diakon: Premúdrosť.

Ľud: Požehnaj.

Kňaz: Požehnaný je Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen. Upevni, Bože, pravú vieru na veky vekov.

Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ktorej sviatok Pochvaly dnes slávime a všetkých svätých nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, prednášame: Čestnejšia si: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Pane, požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Ornament