Ornament

Tropár, 8. hlas Umytie nôh pri Poslednej večeri – osvietilo slávnych učeníkov, – ale zločinného a ziskuchtivého Judáša – zatemnilo túžbou po peniazoch. – Preto vydal teba, spravodlivý Sudca, – do rúk sudcov nespravodlivých. – Nuž, pozri sa, chamtivec, na Judáša! – Obesil sa pre peniaze. – Nenasleduj jeho nenásytnú dušu, – ktorá toľký zločin spáchala – a svojho Učiteľa na smrť vydala. – Tebe, milosrdný Vládca, nech je večná sláva.

Kondák, 8. hlas Ľstivý služobník Judáš prijal presvätý Chlieb do tých istých rúk, – ktoré za peniazmi tajne vystieral, – keď predal Krista, toho, čo svojimi rukami stvoril človeka. – Sám však zostal nenapraviteľným zradcom.

Veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého.

Prokimen, 7. hlas

Povstávajú zemskí králi – a vladári sa spolčujú proti Pánovi – a proti jeho pomazanému.

Verš: Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné?

Aleluja, 6. hlas

Verš: Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.

Verš: Nepriatelia hovoria o mne zlomyseľne: ”Kedy už zomrie? A kedy zanikne jeho meno?”

Verš: Ten, ktorý jedáva môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.

Namiesto Cherubínskej piesne

Prijmi ma dnes, Boží Synu, – za spoločníka na svojej tajomnej večeri, – veď ja nezradím tajomstvo tvojim nepriateľom, – ani ti nedám bozk ako Judáš, – ale ako zločinec sa ti vyznávam: – Pane, spomeň si na mňa, – keď prídeš do svojho kráľovstva.

Po veľkom vchode: Prijmi ma dnes, Boží Synu:

Namiesto Dôstojné

Irmos, 6. hlas

Poďme, veriaci, hore do večeradla, – so srdcom plným viery – prijmime Pánovo pozvanie – a s radosťou sa zúčastnime na nesmrteľnej eucharistickej hostine – i na vznešenej náuke Slova Božieho. – Za všetko ho zvelebujme.

Namiesto Pričastenu a Nech sa naplnia:

Prijmi ma dnes, Boží Synu:

Ornament