Ornament

Kde sa neslávi Služba vopred posvätených darov, ale liturgia sv. Jána Zlatoústeho:

Každodenné antifóny.

Tropár, 8. hlas Už je polnoc, Ženích prichádza. – Blažený ten, koho nájde bedliť Pán. – Ale beda bude spiacemu. – Chráň sa spánku, moja duša. – A tak smrti neprepadneš. – Ani z kráľovstva ťa nevylúčia. – Prebuď sa a vrúcne volaj: – „Svätý, svätý, svätý si, Bože. – Na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nad nami.“

Kondák, 8. hlas Jakub ešte oplakával Jozefa, – hoci ho už pre statočnosť povýšil Boh. – Posadili ho na voz faraónov a vozili ako kráľa. – Nepodľahol hriešnym zvodom Egypťanky, – preto ho Pán oslávil. – Lebo on preniká hlbiny srdca – a za odmenu dáva nevädnúci veniec.

Prokimen, 7. hlas

Ja nezomriem, budem žiť – a vyrozprávam skutky Pánove.

Verš: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý.

Aleluja, 1. hlas

Verš: Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení.

Verš: Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne.

Pričasten

Otvorte mi brány spravodlivosti. – Vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi. Aleluja.

Ornament