Ornament Ornament Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK ŽALM 53; v UTOROK A PIATOK ŽALM 54; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU ŽALM 90.

Žalm 53

Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo. * Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst.

Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, * nechcú mať Boha na očiach.

Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán. * Na mojich protivníkov obráť nešťastie a rozpráš ich, veď si verný.

S radosťou ti prinesiem obetu; * meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;

lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení * a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

Žalm 54

Čuj, Bože, moju modlitbu a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj: * pohliadni na mňa a vyslyš ma.

Keď premýšľam o sebe, som rozrušený, * zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika.

Lebo ma zavaľujú bezprávím a zúrivo do mňa dorážajú. * Srdce sa vo mne chveje a padá na mňa hrôza predsmrtná.

Úzkosť a triaška idú na mňa * a zmocňuje sa ma des.

A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla, * aby som mohol odletieť a odpočinúť si?

Aby som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v samote? * Vyčkávam, kto by ma zachránil pred búrkou a víchricou.“

Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ; * bo v meste vidím násilie a hádky.

Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola; * v jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady

a v jeho uliciach ustavične panuje * podvod a klam.

Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť; * a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, azda by som sa pred ním skryl.

Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň, * môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.

S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok; * v sprievode sme kráčali Božím domom.

Smrť nech sa vrhne na nich a do podsvetia nech zídu zaživa, * lebo zloba je v ich príbytkoch, je medzi nimi uprostred.

Ja však budem volať k Bohu * a Pán ma zachráni.

Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať * a vypočuje môj hlas.

Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia, * lebo ich je mnoho proti mne.

Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí, on, ktorý je spred vekov. * Lebo oni sa nezmenia a Boha sa neboja.

Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom * a porušuje zmluvu.

Jeho slová sú hladšie ako maslo, ale v srdci strojí vojnu. * Jeho reči sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.

Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; * a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

Ty ich však, Bože, * zhodíš do priepastí skazy.

Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní; * ale ja dúfam v teba, Pane.

Žalm 90

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva * a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; * v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. * Jeho pravda je štítom a pancierom,

nebudeš sa báť nočnej hrôzy, * ani šípu letiaceho vo dne,

ani moru, čo sa tmou zakráda, * ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, * teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami * a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, * za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie * a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, * aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ťa budú nosiť, * aby si si neuderil nohu o kameň.

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, * leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším * a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom * a ukážem mu svoju spásu.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)

Ornament Žalm 24

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, * tebe dôverujem, Bože môj:

Nech nie som zahanbený * a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

Veď nik, čo dúfa v teba, * nebude zahanbený.

Ale nech sú zahanbení tí, * čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde * a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie * a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, * ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý.

Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom.

Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách.

Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, * čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

Pre tvoje meno, Pane, * odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.

Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? * Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša * a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

Pán bude dôverným priateľom tým, * čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu.

Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, * veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.

Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, * lebo som sám a úbohý.

Uľav mi v úzkosti srdca * a vytrhni ma z mojich tiesní.

Pozri na moju pokoru a na moje trápenie * a odpusť mi všetky priestupky.

Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli * a nenávidia ma ukrutne.

Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; * nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.

Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, * veď sa pridŕžam teba.

Bože, vysloboď Izraela * zo všetkých jeho súžení.

Ornament Žalm 25

Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti * a v tebe mám nezlomnú dôveru.

Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, * ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.

Pred očami mám tvoju dobrotu * a konám podľa tvojej pravdy.

Nevysedávam s daromníkmi * a s pokrytcami sa neschádzam.

Nenávidím spoločnosť zlosynov * a s bezbožnými si nesadnem.

V nevinnosti si ruky umývam * a kráčam okolo tvojho oltára, Pane,

aby som ťa mohol verejne chváliť * a rozprávať o všetkých tvojich, skutkoch zázračných.

Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, * a miesto, kde je stánok tvojej slávy.

Nezatrať moju dušu s hriešnikmi * a môj život s ľuďmi krvilačnými.

Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, * ich pravica je plná úplatkov.

Ale ja kráčam v nevinnosti, * vykúp ma a buď mi milostivý.

Moja noha stojí na rovnej ceste; * v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

Ornament Žalm 26

Pán je moje svetlo a moja spása, * koho sa mám báť?

Pán je ochranca môjho života, * pred kým sa mám strachovať?

Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, * vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú.

Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. * Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.

O jedno prosím Pána a za tým túžim, * aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života,

aby som pociťoval nehu Pánovu * a obdivoval jeho chrám.

A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, * ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu.

A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, * čo ma obkľučujú.

V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, * budem spievať a hrať Pánovi.

Čuj, Pane, hlas môjho volania, * zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.

V srdci mi znejú tvoje slová: “Hľadajte moju tvár!” * Pane, ja hľadám tvoju tvár.

Neodvracaj svoju tvár odo mňa, * neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.

Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, * ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.

Hoci by ma opustili otec aj mať, * Pán sa ma predsa ujme.

Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, * lebo mám mnoho nepriateľov.

Nevydávaj ma zvoli utláčateľov, * veď povstali proti mne kriví svedkovia, dychtiví po násilí.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove * v krajine žijúcich.

Očakávaj Pána a buď statočný; * srdce maj silné a drž sa Pána.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 27

Pane, k tebe volám; * Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý,

aby som sa pre tvoje mlčanie * nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti.

Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe * a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu.

Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi * alebo s tými, čo páchajú zlo,

čo blížnym hovoria o pokoji, * ale ich srdce je plné zloby.

Nadeľ im podľa ich skutkov * a podľa ničomnosti ich výmyslov.

Odplať im podľa diela ich rúk, * odmeň ich podľa zásluhy.

Pretože si nevšímajú skutky Pánove a dielo jeho rúk, * zničí ich a nepostaví už viac.

Nech je velebený Pán, * že vyslyšal moju úpenlivú prosbu;

Pán je moja pomoc a môj ochranca. * V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; * zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem.

Pán je sila svojho ľudu * a útočište spásy pre svojho pomazaného.

Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov * a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.

Ornament Žalm 28

Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, * vzdávajte Pánovi slávu a moc.

Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, * v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.

Hlas Pánov nad vodami; * zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami!

Hlas Pánov taký mohutný! * Hlas Pánov taký veľkolepý!

Hlas Pánov láme cédre * aj libanonské cédre láme Pán.

Libanon rozkýva do tanca ako teliatko * a Sarion ako byvolča.

Hlas Pánov metá blesky ohnivé, * hlas Pánov púšťou otriasa, Pán otriasa púšťou Kádeš.

Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc, obnažuje húštiny. * A v jeho chráme všetci volajú: Sláva!

Pán tróni nad záplavami vôd, * Pán bude tróniť ako večný kráľ.

Pán dá silu svojmu ľudu, * Pán požehná svoj ľud pokojom.

Ornament Žalm 29

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil * a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

Pane, Bože môj, * k tebe som volal a ty si ma uzdravil.

Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, * navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.

Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, * vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, * ale celý život jeho láskavosť.

Podvečer je nám hosťom plač * a radosť nad ránom.

Keď som bol v bezpečí, povedal som si: * “Už nikdy sa nezakolíšem:”

Pane, vo svojej priazni si ma obdaril * mocou a cťou.

Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, * hneď sa ma zmocnil strach.

K tebe, Pane, volám, * svojho Boha prosím o milosť.

Aký úžitok by bol z mojej krvi, * keby som v zemi skazu vzal?

A či ťa prach môže velebiť * alebo hlásať tvoju vernosť?

Čuj, Pane a zmiluj sa nado mnou; * Pane, buď mi na pomoci.

Môj nárek si obrátil na tanec, * roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal,

aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. * Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 30

Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky; * vysloboď ma, veď si spravodlivý.

Nakloň ku mne svoj sluch, * ponáhľaj sa a zachráň ma.

Buď mi skalou útočišťa, * opevneným hradom mojej spásy.

Veď ty si moja sila a moje útočište, * pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, * lebo ty si moja sila.

Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; * ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.

Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly; * ale ja dúfam v Pána.

Plesám a teším sa, že si milosrdný, * lebo si zhliadol na moju poníženosť.

Spoznal si tieseň mojej duše a nevydal si ma do rúk nepriateľa: * moje nohy si postavil na šíre priestranstvo.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení; * od zármutku mi chabne oko, duša i vnútro moje.

Život sa mi v strastiach míňa * a roky v nárekoch.

Biedny som a slabnem * a chradnú mi kosti.

Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú, * susedom som na posmech a svojim známym som postrachom.

Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. * Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy, som sťa odhodená nádoba.

Veru čujem, ako ma mnohí hania: * hrôza zo všetkých strán.

Spolčujú sa proti mne * a radia sa o tom, ako ma zabiť.

Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím: * „Ty si môj Boh, V tvojich rukách je môj osud.“

Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov * a prenasledovateľov. Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom * a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.

Pane, nech nie som zahanbený, veď vzývam teba; * nech sa hanbia bezbožní a nech zmĺknu v podsvetí.

Nech onemejú pery úlisné, * ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti v pýche a v pohŕdaní.

Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, * a vyhradil si ju bohabojným.

Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, * pred zrakom ľudí.

Záclonou svojej tváre ich kryješ * pred zúrivosťou ľudu.

V stánku ich chrániš * pred svárlivými jazykmi.

Pane, buď zvelebený, * že si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste.

Už som si v strachu hovoril: * „Odvrhnutý som spred tvojich očí.“

No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, * keď som volal k tebe.

Milujte Pána, * všetci jeho svätí.

Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, * čo si počínajú pyšne.

Vzmužte sa a majte srdce statočné, * vy všetci, čo dúfate v Pána.

Ornament Žalm 31

Blažený, komu sa odpustila neprávosť * a je oslobodený od hriechu.

Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta * a v ktorého mysli niet podvodu.

Pretože som mlčal, chradli mi kosti * a celý deň som nariekal.

Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka * a ako v letných páľavách vysychala mi sila.

Vyznal som sa ti zo svojho hriechu * a nezatajil som svoj priestupok.

Povedal som si: “Vyznám Pánovi svoju neprávosť.” * A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne. * A záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia.

Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením * zahrnieš ma radosťou zo spásy.

Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; * poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

Nebuďte ako žrebce či mulice, * ktoré nemajú rozum.

Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, * nepodídu k tebe.

Bezbožného stíhajú mnohé strasti; * no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo.

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, * jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament

Tropár, 6. hlas

Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine * na kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. * Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, * Kriste, Bože, a zachráň nás.

Verš: Čuj, Bože, moju modlitbu, * pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj.

Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine * na kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. * Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, * Kriste, Bože, a zachráň nás.

Verš: Ja však budem volať k Bohu * a Pán ma zachráni.

Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine * na kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. * Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, * Kriste, Bože, a zachráň nás.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen, bohorodičník:

Keďže nemáme dostatok odvahy pre množstvo našich hriechov, * ty, Bohorodička Panna, pros toho, ktorý sa z teba narodil, * veď mnoho zmôže modlitba Matky k Vládcovej dobrosrdečnosti. * Neprehliadni modlitby hriešnych, Prečistá, * lebo ten, ktorý sa rozhodol aj trpieť za nás, * je milosrdný a má moc zachrániť.

Tropár proroctva, 5. hlas

Nalož s nami, Pane, podľa svojho milosrdenstva * a nevydaj nás do rúk našich neprávostí, ** svätý Vládca, všemohúci, teba prosíme.

Sláva i teraz, 5. hlas

Nalož s nami, Pane, podľa svojho milosrdenstva * a nevydaj nás do rúk našich neprávostí, ** svätý Vládca, všemohúci, teba prosíme.

Prokimen, 4. hlas: Chváľte, služobníci Pána, chváľte meno Pánovo.

Verš: Nech je požehnané Pánovo meno od teraz až na veky.

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (58,1 – 11)

Toto hovorí Pán: Volaj, nestišuj, ako trúba vyvýš svoj hlas, zvestuj môjmu ľudu jeho hriech a Jakubovmu domu jeho vinu! Veď sa ma deň čo deň dopytujú a chcú poznať moje cesty ako ľud, čo spravodlivo koná a Božieho práva sa nespúšťa. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti: Prečo sa postíme, a nevidíš, umŕtvujeme sa, a nezbadáš?!“ A v deň svojho pôstu spĺňate si túžbu a prenasledujete svojich robotníkov. Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne bijete päsťou! Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na výsosti vyslyšali váš hlas. Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš? Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady. Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: „Hľa, tu som!“ Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné a ponúkneš hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasýtiš: vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie. A Pán bude stále s tebou.

Prokimen, 6. hlas: Požehnaní ste v Pánovi, ktorý stvoril nebo a zem.

Verš: Nebesá nebies patria Pánovi a zem daroval ľudským synom.

Pane, príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, * lebo sme veľmi úbohí. * Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, * a vysloboď nás; * a pre svoje meno odpusť nám hriechy.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropáre, 2. hlas:

Vykonal si spásu uprostred zeme, Kriste Bože, * keď si rozpäl svoje prečisté ruky na kríži, * a tak si zhromaždil všetky národy, * ktoré ti volajú: Pane, sláva tebe.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, * prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. * Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na kríž, * aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. * Preto ti vďačne spievame: * „Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.“

Ak je pondelok, utorok alebo štvrtok:

I teraz:

Bohorodička, ty si prameň milosrdenstva, * urob nás hodnými tvojho súcitu, * pozri na hriešny ľud, a tak ako vždy, prejav svoju silu, veď v teba dúfame. * Raduj sa, spievame, ako kedysi Gabriel, veľvojvodca beztelesných síl.

Ak je streda alebo piatok:

I teraz:

Preslávna si, panenská Bohorodička, preto ťa ospevujeme, * veď kríž tvojho Syna premohol peklo a smrť navždy zničil, * nás mŕtvych vzkriesil a život nám daroval, * znova nás uviedol do strateného raja. * Preto dobrorečíme Kristovi a chválospevom ho oslavujeme * ako všemohúceho Boha, plného milosrdenstva.

Pane, zmiluj sa. (40x)

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov.

Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva: I teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.**

Amen.

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona)

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona)

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Potom nasleduje táto modlitba:

Bože a Pane mocností, Tvorca celého sveta, pre milosrdenstvo tvojej nenapodobiteľnej veľkodušnosti si zoslal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby zachránil náš rod. Úctyhodným Krížom si roztrhal dlžobný úpis našich hriechov, a tak si zvíťazil nad kniežatstvami a mocnosťami temnoty. Ty sám, Vládca, milujúci človeka, prijmi aj tieto ďakovné a prosebné modlitby nás hriešnych, osloboď nás od každého zhubného a temného prehrešenia a od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov, ktorí sa nám usilujú ublížiť. Prikovaj naše telá k bázni pred tebou a neodkloň naše srdcia k zlým slovám alebo myšlienkam, ale tvojou láskou zraň naše duše. Nech k tebe ustavične vzhliadame a nech nás vedie tvoje svetlo, aby sme pozerali na teba, neprístupné a večné svetlo a vzdávali tak neprestajnú chválu a vďaku tebe, Otcovi, ktorý nemá počiatku, spolu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. A**men.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.**

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.**

Malé prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Sláva, i teraz. Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj.**

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. A**men.

Ornament