Ornament

Tropár, 4. hlas Učitelia celého sveta, – čnosťami ste žiarili ako apoštoli. – Proste Vládcu všetkých, – aby daroval pokoj svetu – a našim dušiam veľkú milosť.

Kondák, 4. hlas Do svojich blažených príbytkov, Pane, – tam, kde je večná radosť, – prijal si svojich svätých a pravdy Božie hlásajúcich učiteľov. – Milé ti boli ich námahy aj smrť, – milšie ako zápalné obety. – Len ty jediný vieš dokonale osláviť svojich svätých.

Bohorodičník, 4. hlas Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 8. hlas

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta.

Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých.

Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament