Ornament

Tropár, 1. hlas Pastierska píšťala tvojho bohoslovia – zvíťazila nad trúbami bludárskych rečníkov. – Pretože si hľadal hĺbku Svätého Ducha, – dobro i čnosti boli ti pridané. – Otče Gregor, pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.

Kondák, 3. hlas Výrečnosťou jazyka bohoslovia – premohol si mnohé bludárske spory, svätý Gregor. – Rúchom pravovernosti utkaným od začiatku – ozdobil si svätú Cirkev. – Ona ho stále nosí a s nami, tvojimi deťmi, volá: – „Raduj sa, otec bohoslovia a múdrosti.“

Bohorodičník, 3. hlas Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Prokimen, 1. hlas

Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.

Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 6. hlas

Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

Pričasten

Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament