Ornament

Tropár, 4. hlas Svätí Cyril a Metod, – horliví a Bohu oddaní apoštoli, – učitelia slovanských národov, – proste nášho Vládcu, – aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slovanov – a upevnil ich v pravej viere. – Nech dá mier svetu a spasí naše duše.

Kondák, 3. hlas Vzdajme úctu našim dvom učiteľom. – Oni nám preložili Sväté písmo – a odkryli pramene poznania Boha. – Hojne z neho dnes čerpáme – a vás, svätí Cyril a Metod, velebíme. – Vrúcne orodujte za naše duše, – lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.

Bohorodičník, 3. hlas Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 2. hlas Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú. Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

Pričasten Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament