Ornament

Tropár, 4. hlas Prví medzi apoštolmi – a učitelia celého sveta, – proste nášho Vládcu, – aby daroval pokoj celému svetu – a preukázal našim dušiam veľké milosrdenstvo.

Kondák, 2. hlas Do svojich blažených príbytkov, Pane, – prijal si neúnavných hlásateľov Božích právd, – svojich najvyšších apoštolov Petra a Pavla. – Ich útrapy a smrť si ocenil nad všetky obetné dary. – Ty jediný poznáš tajomstvá srdca.

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, pevnú skalu, Petra, – a vyvolenú nádobu Kristovej Cirkvi, Pavla.

Irmos, 4. hlas Preslávna nevesta Božia – a svätá Bohorodička, – oslavujeme ťa piesňami, – lebo si porodila Tvorcu – všetkých vecí viditeľných i neviditeľných.

Pričasten Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament