Ornament

1. decembra

V tých dňoch * sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Svätý Duch (Lk 1, 39-41).

Čítanie z homílie Jakuba zo Sarug, na Zvestovanie (121-152): Mária sa pohotovo vydala na cestu k Alžbete, aby mohla obdivovať veľký div nového počatia. Mária uverila slovám pravého anjela a zázračne prijala počatie ako skutočnosť. Išla navštíviť starenu v pokročilom veku a ona sama už bola v požehnanom stave, lebo slová, ktoré počula od anjela, pokladala za pravdivé. A tak sa stretli, ako už bolo povedané, mladá žena so starenou. Ráno sa stretlo s Večerom a objali sa. Mária je ráno, čo prináša Slnko spravodlivosti (porov. Mal 3, 20). Alžbeta predstavuje večer, lebo nesie žiarivú Hviezdu (porov. Jn 5,35). Prišlo Ráno a pozdravilo svoju spoločníčku – Večer. Večer sa zachvel pri pohľade, ako ho objíma Ráno. Panna, ešte dievča, bola múdra a pokorná a ako matka vzdala úctu starene, ktorá ju prijala. Ale pretože Hviezda nemohla prijať Slnko, pri jej príchode sa zachvela ihneď ju začala velebiť. Ranné svetlo sa stretlo s večernou tmou, priviedlo ju do rozpakov a ona nemohla zniesť jeho lúče. Mladá deva prehovorila a syn stareny žasol pohnutý, Slovo vyburcovalo Hlas, aby sa prejavil. Syn Panny, starý svojimi dňami (porov. Dan 7, 9) a pradávny storočiami, začal uskutočňovať nové dielo medzi levitmi, a síce: pomazal Svätým Duchom chlapca už v lone jeho matky a skôr, než by sa bol narodil, v lone matky ho pokrstil.

Kondák: Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, jej nepoškvrnené lono sa stalo úrodnou pôdou pre všetkých, čo túžia po spáse a takto jej spievajú: Aleluja.

Ikos: Panna, ktorá v živote Boha nosila, ponáhľala sa k Alžbete. Dieťa v Alžbetinom lone hneď rozpoznalo Máriin pozdrav, zaplesalo a pohybmi namiesto spevu odpovedalo Bohorodičke:

Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života! Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia! Raduj sa, ty, ktorá si urobila Stvoriteľa milovníkom ľudí! Raduj sa, lebo si porodila rozsievača života!

Raduj sa, úrodná vinica, ktorá rodí bohatstvá milosti! Raduj sa, stôl, ktorý ponúka hojnosť zmierenia! Raduj sa, lebo ty si raj, čo zakvitol do bohatej úrody! Raduj sa, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty!

Raduj sa, ľubovonné kadidlo modlitieb! Raduj sa, zmierenie sveta celého! Raduj sa, lebo sprostredkúvaš Božie milosrdenstvo hriešnikom! Raduj sa, lebo cez teba majú ľudia v Bohu dôveru!

Raduj sa, panenská Nevesta! Ornament