Ornament

Tropár, 4. hlas S posvätnou úctou si pripomeňme Kristovo premenenie – a oslávme prípravu na sviatok radostným spevom. – Priblížil sa deň Pánov – a on vystúpil na horu Tábor, – aby nám ukázal slávu svojho božstva.

Kondák, 4. hlas Kristovo premenenie – prežaruje dnes svetlom ľudské pokolenie, – ktoré radostne volá: – „Premieňa sa Kristus, náš drahý Spasiteľ.“

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Prokimen, 7. hlas Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho. Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Aleluja, 4. hlas Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú. Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

Pričasten Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament