Nedeľa 14.7.

Nedeľa 8. týždňa po Päťdesiatnici

Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov
Svätý apoštol Akvila
Svätí mučeníci Kérik a jeho matka Julita