Nedeľa 24.9.

Nedeľa 17. týždňa po Päťdesiatnici

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla