Nedeľa 25.04.

Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom

Svätý apoštol a evanjelista Marek